Budna pažnja publike na tribini o kreiranju javnih politika i procesu pristupanja Evropskoj uniji

29/12/2017

Predavanje “Kreiranje javnih politika i proces pristupanja Evropskoj uniji” održano je u petak, 29. decembra u Klubu Tribina mladih Kulturnog centra. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Proces pristupanja Evropskoj uniji nedvosmisleno utiče na javne politike u državama koje imaju status kandidata za članstvo. Pristupanje je nekad bio sporadičan događaj, a padom Berlinskog zida, postalo je kontinuiran proces.

– Javne politike predstavljaju niz aktivnosti koje se sprovode u cilju rešavanja određenih društvenih problema. Njihovi kreatori mogu biti formalni(institucije zakonodavne, izvršne i sudske vlasti) i neformalni (interesne grupe i mediji, ponekad i instraživačke organizacije, tzv. „think tanks“ organizacije)- kazala je Todorović Lazić.

Ugovorom iz Lisabona, utvrđena su dva modela kreiranja politike: redovni zakonodavni postupak koji zastupa ideju o ravnoteži moći među ključnim formalnim akterima – Komisija, Savet i Parlament i poseban zakonodavni postupak- odstupanja u jednom ili više aspekata od ravnoteže između tri institucije, gde se dodeljuje manja uloga Parlamentu, dok se u Savetu koriste drugi načini odlučivanja, mahom jednoglasnost.

U nastavku tribine, Todorović Lazić je objasnila da je jedan od koncepata, koji služi kao sredstvo u objašnjavanju domaćih promena koje se tokom procesa pristupanja dešavaju u državama kandidatima, koncept evropeizacije.

– Evropeizacija javnih politika susreće se u praksi sa višestrukom heterogenošću s obzirom na to da evropske javne politike često nisu u skladu sa domaćim strukturama u državama koje se nalaze u procesu pristupanja – rekla je Todorović Lazić dodavši da je eropeizacija uspešnija ukoliko su evropske javne politike kompatibilne sa socijalnim, političkim, ekonomskim, kulturnim i istorijskim uslovima u zemljama koje pomenute javne politike preuzimaju.

Postoje dve vrste mehanizama evropeizacije: vertikalna i horizontalna. Vertikalni mehanizmi jasno razlikuju nivo EU (gde politika nastaje) i domaći nivo, gde politika treba da se metaboliše, a horizontalni mehanizmi posmatraju evropeizaciju kao proces gde nema pritiska usklađivanja sa modelima politike EU.

Na kraju, autorka tribine je istakla da je evropeizacija direktno uticala na procese demokratske tranzicije i društveno-ekonomske modernizacije u državama Centralno– istočne Evrope.

– Države, kandidati za EU moraju, ne samo da usvoje propise i sprovode evropsku politiku, već i da dokažu da su u stanju da uspostave neophodnu administrativnu infrastrukturu koja će biti u stanju da sprovede obaveze koje nosi buduće članstvo – zaključila je Todorović Lazić.

Komentari

Goran Jovanović Goran Jovanović

Ja goreg predavača odavno nisam slušao. Toliko konfuzna, loša dikcija...

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja