Будна пажња публике на трибини о креирању јавних политика и процесу приступања Европској унији

29/12/2017

Предавање “Креирање јавних политика и процес приступања Европској унији” одржано је у петак, 29. децембра у Клубу Трибина младих Културног центра. Аутор и предавач била је др Јелена Тодоровић Лазић.

Процес приступања Европској унији недвосмислено утиче на јавне политике у државама које имају статус кандидата за чланство. Приступање је некад био спорадичан догађај, а падом Берлинског зида, постало је континуиран процес.

– Јавне политике представљају низ активности које се спроводе у циљу решавања одређених друштвених проблема. Њихови креатори могу бити формални(институције законодавне, извршне и судске власти) и неформални (интересне групе и медији, понекад и инстраживачке организације, тзв. „think tanks“ организације)- казала је Тодоровић Лазић.

Уговором из Лисабона, утврђена су два модела креирања политике: редовни законодавни поступак који заступа идеју о равнотежи моћи међу кључним формалним актерима – Комисија, Савет и Парламент и посебан законодавни поступак- одступања у једном или више аспеката од равнотеже између три институције, где се додељује мања улога Парламенту, док се у Савету користе други начини одлучивања, махом једногласност.

У наставку трибине, Тодоровић Лазић је објаснила да је један од концепата, који служи као средство у објашњавању домаћих промена које се током процеса приступања дешавају у државама кандидатима, концепт европеизације.

– Европеизација јавних политика сусреће се у пракси са вишеструком хетерогеношћу с обзиром на то да европске јавне политике често нису у складу са домаћим структурама у државама које се налазе у процесу приступања – рекла је Тодоровић Лазић додавши да је еропеизација успешнија уколико су европске јавне политике компатибилне са социјалним, политичким, економским, културним и историјским условима у земљама које поменуте јавне политике преузимају.

Постоје две врсте механизама европеизације: вертикална и хоризонтална. Вертикални механизми јасно разликују ниво ЕУ (где политика настаје) и домаћи ниво, где политика треба да се метаболише, а хоризонтални механизми посматрају европеизацију као процес где нема притиска усклађивања са моделима политике ЕУ.

На крају, ауторка трибине је истакла да је европеизација директно утицала на процесе демократске транзиције и друштвено-економске модернизације у државама Централно– источне Европе.

– Државе, кандидати за ЕУ морају, не само да усвоје прописе и спроводе европску политику, већ и да докажу да су у стању да успоставе неопходну административну инфраструктуру која ће бити у стању да спроведе обавезе које носи будуће чланство – закључила је Тодоровић Лазић.

Коментари

Goran Jovanović Goran Jovanović

Ja goreg predavača odavno nisam slušao. Toliko konfuzna, loša dikcija...

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања