Antologija poljske književnosti

30/06/2015

U nekadašnjoj streljani Eđšeg održana je uspešna promocija antologija Biserke Rajčić, pod nazivom Poljska književna avangarda 1917 – 1939 i Poljska književna avangarda 2. Na predstavljanju ovog jedinstvenog kulturnog blaga svoje viđenje je izneo i uvaženi književni i likovni kritičar Draško Ređep, dok se prisutnim gostima kroz odlomke antologije i govor gospodina Ređepa obratio i dramski umetnik Boško Petrov.

Za gospođu Biserku se sa punim pravom kaže da u Novi Sad ne dolazi, nego da se u Novi Sad vraća. Sa Poljskom književnom avangardom je samo još jednom potvrdila da stvara isključivo autentična i originalna dela. Evidentno je da se poslednjih godina veliki broj najznačajnijih eseja piše upravo na ovom jeziku, a jedan od vodećih razloga počiva u tome što je Poljsku moguće uvek iznova otkrivati – izjavio je Draško Ređep.

Prva antologija sadrži programe, proglase, proteste, polemike pojedinih pravaca i grupa (ekspresionizam, formizam, sferizam, futurizam, Krakovska avangarda, Žagari, četvoropreg, artes, jidiš avangarda) i bogato je ilustrovana, dok druga predstavlja avangardnu poeziju, prozu i dramu pripadnika pomenutih poljskih grupa i pravaca. Uz iscrpne komentare, biograme i sažete istorije poljske avangardne književnosti obe antologije po svom obimu i bogatom sadržaju su jedinstvene u literature. Jasniji i potpuniji uvid o značaju ovih dela, pružio nam je maestralnim čitanjem probranih delova dramski umetnik Boško Petrov.

Moram primetiti da je ovo možda i najlepši prostor u kome sam održavala promocije svojih knjiga. Drago mi je što je Draško zanimljivo i prezentativno izneo viđenje mog novog ostvarenja. Napomenula bih takođe da je retkost, ali i čast kada sretnete ljude koji sa toliko posvećenosti govore o nečemu. Kada se govori o Poljskoj moramo biti svesni toga da je često bila rascepljena i razjedinjena, ali da se uvek iznova oslobađala. Zato je poljski duh neraskidivo povezan sa poljskom književnošću i uopšte sa proglasima i manifestima tog vremena – reči su Biserke Rajčić.

Foto: Milica Stojanac

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja