Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Pravosudni sistem i mehanizmi kontrole i ravnoteže u Srbiji – aktuelno stanje, budući izazovi“ na Jutjub kanalu KCNS

18/02/2021

Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Pravosudni sistem i mehanizmi kontrole i ravnoteže u Srbiji – aktuelno stanje, budući izazovi“ možete pogledati (18. 2. 2021) na našem Jutjub kanalu.

Pravosudni sistem predstavlja prvi i najvažniji stub vladavine prava, dok se ostala tri oslanjaju na njega. Svakoj državi koja sebe predstavlja kao demokratsku tvorevinu važno je postojanje jakog i efikasnog pravosudnog sistema koji je pokazatelj i ostalih stubova vladavine prava.

Zaključak Evropske komisije u poslednjem Godišnjem izveštaju o napretku Srbije je da je pravosudni sistem naše zemlje ostvario izvestan nivo pripremljenosti ali nije postignut napredak tokom izveštajnog perioda. Predstavnici pravosudnog sistema nastavili su da ulažu napor kako bi broj zaostalih predmeta bio što manji a sudska praksa bila usklađena. Sprovođenje nacionalnog programa za smanjenje broja zaostalih predmeta za period 2016–2020. nadzire Vrhovni kasacioni sud.

Pored efikasnih pravosudnih sistema, mehanizmi kontrole i ravnoteže se oslanjaju i na transparentan i odgovoran demokratski proces donošenja zakona, podelu vlasti, ustavnu i sudsku reviziju zakona, visokokvalitetnu javnu upravu, nadzor i kontrolu koju vrše organizacije civilnog društva i mediji, ali i rad nezavisnih vlasti – Ombudsmana ili nacionalne institucije za ljudska prava.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja