Profesor doktor Marković održao predavanje o ulozi srpske elite u Vojvodini u donošenju Vidovdanskog ustava

12/12/2016

Profesor doktor Saša Marković održao je tribinu ”Uloga srpske političke elite iz Vojvodine u donošenju Vidovdanskog ustava Kraljevine SHS  1921.” u ponedeljak 12. decembra na „Tribini mladih“.

Profesor doktor Marković govorio je o političkim, ustavnim i nacionalnim procesima konstituisanja jugoslovenske države koji je otpočeo već decembra 1918. godine.

img_1213
Prof. dr Saša Marković

-Drago mi je da nastavljamo ciklus predavanja koji se tematski odnose na prošlost ovih prostora. Naša današnja priča govori o vremenu posle Velike skupštine do Vidovdanskog ustava koji je donet 1918. godine – rekao je prof. dr Marković.

Autor predavanja objasnio je kakve su bile prilike i previranja tokom nastanka nove države. Različiti pogledi u vezi sa ustavno-pravnim identitetom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca uslovili su novu disperziju stranačko-političkog života u Vojvodini. Proces donošenja ustava novoformirane države bio je određen centralističkim i federalističkim pristupima. Među vojvođanskim političkim akterima prevladavalo je stanovište o čvrstom ustavnom i nacionalnom jedinstvu jugoslovenske države. Jaša Tomić, Aleksa Ivić, Jovan Lalošević su bili korifeji ovog stava.

 

Foto: Milica Stojanac

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja