Predstavljena nova knjiga prof. dr Miloša Kovačevića

30/01/2013

U Kulturnom centru Novog Sada održana je promocija knjige prof. dr Miloša Kovačevića „Lingvostilistika književnog teksta“, koja je objavljena u 120. jubilarnom plavom kolu Srpske književne zadruge, 2012. godine kao 698  knjuiga Kola. To je, u 120 godina Kola treća knjiga jednog lingviste koja se objavljuje u ovoj poznatoj ediciji.

International Biographical Center Cambridge izabrao je 2001. godine prof. dr Miloša Kovačevića za svetskog intelektualca godine iz oblasti društvenih nauka, i uvrstio ga u 2. i 3. izdanje (za 2001. i 2002. godinu) edicije «2000 Oustanding Intelectuals of the 21st Century«, dok ga  je American Biographical Institute, North Carolina, USA,  nominovao 2003.  godine za  «Hall of Fame« (“Dom slavnih”).  Njegov udžbenik «Naš jezik za 6. razred osnovne škole» u izdanju sarajevske “Svjetlosti” proglašen je najboljim metodičkim djelom u BiH za 1991. godinu.

Miloš Kovačević rođen je 1953. u Presjedovcu, kod Uloga, u  Hercegovini. Redovni je profesor za Savremeni srpski jezik, Stilistiku i Opštu lingvistiku. Predavao je na više filozofskih i filoloških fakulteta: u Sarajevu, Nikšiću, Nišu, Banjaluci, Petrinji, Kosovskoj Mitrovici, Srpskom Sarajevu, Beogradu, Kragujevcu i (kao lektor i gostujući profesor) na Filološkom fakultetu Rurskog univerziteta u SR Nemačkoj. Sada na osnovnim, master i/ili doktorskim studijama  predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakuletu na Palama i Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Knjiga koja je bila predstavljena u Kulturnom centru se iz perspektive lingvističke stilistike bavi pesničkim i proznim tekstovima uglavnom savremenih srpskih pisaca. Sve analize su stilistički dvoaspektne i one podrazumevaju analizu specifičnosti jezičkog izraza svakog od pisaca, i analizu umetničke vrednosti tih specifičnih jezičkih izraza.

Tako lingvistilistička analiza podrazumeva analizu načina  jezičkog tkanja poetskih i prouznih tekstova izabranih pisaca, ali i analizu estetsko-umetničkih efekata koja ta «tkanja» izazivaju.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja