Tribina “Jugoslavija – realizacija nacionalne ideje ili napuštanje srpskog mita”

23/08/2017

Tribina istoričara Milovana Balabana „Jugoslavija – realizacija nacionalne ideje ili napuštanje srpskog mita“ održaće se u ponedeljak 28. avgusta u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Gost tribine biće Fata Eganović, diplomirani filolog.

Na tribini će biti reči o stvaranju Jugoslovenske države, konkretnim radnjama koje je preduzimala Vlada Srbije u tom pravcu tokom Prvog svetskog rata, kao i koracima koje su činile velike sile kako bi taj proces osujetile ili podržale. Akcenat će biti stavljen na ponašanje Velike Britanije tokom rata i njeno (navodno) zalaganje za Veliku Srbiju. Ono je variralo od ponuda iz Londonskog ugovora do razmišljanja (koja istina nisu nikada prihvaćena u Forin ofisu) da Velika Srbija uđe u uniju sa Austrougarskom monarhijom. Isto tako biće reči o stavu Francuske i ostalih velikih sila, kao i konačnom prelomu i prihvatanju, ali i razlozima za prihvatanje, srpskog nacionalnog cilja iz Niške deklaracije iz 1914. o stvaranju zajedničke države Južnih Slovena.

Isto tako biće reči o intelektualnim strujanjima i delima koja su dalazila od Srba preko Drine, ali i iz Zagreba, a koja su u sebi imala jugoslovenski prefiks. Pre svega o delovanju Josipa Jurija Štrosmajera, njegovoj viziji južnoslovenskog ujedinjenja, ali i o Ilirskom pokretu Ljudevita Gaja. Takođe na tribini će se obraditi i značaj zajedničkog jezika, kao i jezičkih reformi i usaglašavanja tokom XIX veka među Južnim Slovenima.

Možda najsnažniji akcenat na tribini biće dat na motive srpske elite da se krene u projekat stvaranja zajedničke države. Koliko je taj projekat u skladu sa tradicionalnim istorijskim kodom srpkog naroda, sa njegovom duhovnom vertikalom, te koliko je elita odstupila od zavetne misli i prihvatila zapadnoevropske duhovne i intelektualne matrice što je uslovilo opredeljenje ka stvaranju velike i nehomogene zajednice Južnih Slovena.

Na kraju će se staviti naglasak na stvorenu državu, njeno funkcionisanje. Pokušaće da se da istorijska rekapitulacija egzistiranja države, kao i procena koliko je ona bila (ne)prihvatljiva za srpski i ostale njene narode, te na koji način srpska elita treba u budućnosti da se ponaša kako bi izbegla negativne posledice projekata koje sprovodi.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja