Miloš Savin

Новосадски Браник и српски либерали о Српско-бугарском рату

Новосадски Браник и српски либерали о Српско-бугарском рату   Аутор: др Милош Савин   Пред избијање Српско-бугарског рата 1885. године, Србија,…

Српски глас 1907-1920 – лист нове генерације војвођанских интелектуалаца

Српски глас 1907-1920 – лист нове генерације војвођанских интелектуалаца   Аутор: др Милош Савин   Крајем XIX и почетком XX века…

Миша Димитријевић и српски либерали из Војводине о политичким збивањима у Хрватској

Миша Димитријевић и српски либерали из Војводине о политичким збивањима у Хрватској   Аутор: др Милош Савин, историчар   Током боравка…

Српска Војводина и Бахова Војводина

Српска Војводина и Бахова Војводина   Аутор: др Милош Савин, историчар   Почетком револуционарних збивања на подручју Војводине (Јужне Угарске), након…

Ситуација у Србији од Мајског преврата до Анексионе кризе кроз призму српских либерала из Војводине

Ситуација у Србији од Мајског преврата до Анексионе кризе кроз призму српских либерала из Војводине   Аутор: др Милош Савин  …

Политичка нестабилност Србије у доба краља Милана Обреновића из угла српских либерала из Војводине

ПОЛИТИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ СРБИЈЕ У ДОБА КРАЉА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА ИЗ УГЛА СРПСКИХ ЛИБЕРАЛА ИЗ ВОЈВОДИНЕ   Аутор: др Милош Савин, историчар  …

Револуција 1848. и проглашење Српске Војводине

                      Револуција 1848. и проглашење Српске Војводине   Аутор: др Милош Савин   Током столећа које је претходило револуционарним збивањима 1848/9.

Срби у Угарској у доба цара Фрање I и митрополита Стевана Стратимировића

Срби у Угарској у доба цара Фрање I и митрополита Стевана Стратимировића   Аутор: др Милош Савин   Ради дубљег разумевања…

Српска Војводина и политика Ђорђа Стратимировића

Српска Војводина и политика Ђорђа Стратимировића   Аутор: др Милош Савин Идеја о Српској Војводини као аутономној територији се…