event_note Tribine
17.10.2013 access_time 20 sati

“Vojvodina-istorijski smisao i savremene perspektive”

location_on Tribina mladih
event_note Tribine
17.10.2013 access_time 20 sati

“Vojvodina-istorijski smisao i savremene perspektive”

location_on Tribina mladih

Logo Tribina+KCNS goreTribina na temu:

Vojvodina – istorijski smisao i savremene perspektive

Tip Tribine: debatni

Gosti: Ranko Končar – Doktor istorijskih nauka, dugogodišnji profesor i šef katedre za Istoriju na filoozofskom fakultetatu u Novom Sadu

Slobodan Orlović – Doktor pravnih nauka, docent na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu, autor više naučnih i stručnih radova

Tema: Na Tribini će o Vojvodine govoriti stručni i kompetentni predavači (univerzitetski profesori) koji su prihvatili da iznesu svoja viđenja na ovu temu, dok njihovi različiti uglovi sveukupnog sagledavanja istorijskog i savremenog konteksta Vojvodine osiguravaju debatni karakter Tribine. Pristup temi će biti interdisciplinaran što svakako njena kvalitetna obrada zahteve. Biće reči o istorijskom smislu nastanka i razvitka ideje Vojvodine i savremenom tenutku u kom se ona nalazi. Takođe će  se govoriti o aktuelnim rešenjima, koja podrazumevaju pravne oblike njenog definisanje, a koja su najbolja i najkorisnija za njene građane.

1.      Istorijski kontekst nastanka, smisla i razvitka same ideje Vojvodine, borbe za njeno ostvarenje, kao i periodi kada je ona na različite načine realizovana, biće tema koju će elaborirati predavači u prvom delu Tribine.

2.      Drugi deo Tribine će biti posvećen aktuelnom trenutku u kom se pokrajina nalazi. Njenom trenutnom definisanom pravnom okviru u sastavu Republike Srbije sa osvrtom na legalnost aktuelnog Statuta. Takođe biće reči o tome da li je potrebno preciziranje položaja Vojvodine, pošto postoje društveno-političke snage koje se zalažu za njeno pravno određivanje u okviru aktuelnog Ustava, ali i one koje smatraju da bi najoptimalnije bilo da se do statusa pokrajine dođe kroz ustavne promene.

3.      Posle naizmeničnog izlaganja predavača, koje će trajati sveukupno 45-60 minuta, publika će u trećem delu Tribine dobiti šansu da postavi pitanja na temu, kao i da  iskaže eventualna svoja zapažanja i konstatacije. Tribina ima naučni karakter koji će demonstrirati predavači, a koji treba da prihvati i publika, te da pitanja budu formulisana u tom duhu.

Pozivamo sve zainteresovan, naročito mlade, da se odazovu i prisustvuju Tribini koja ima za temu svakako visoko bitna i aktuelna pitanja za sve građane Vojvodine.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja