event_note Izložba
11.02.2013 - 22.02.2013 access_time 20 sati

Velimir Andrejević – Pejzaži (digitalne grafike)

location_on Likovni salon KCNS
event_note Izložba
11.02.2013 - 22.02.2013 access_time 20 sati

Velimir Andrejević – Pejzaži (digitalne grafike)

location_on Likovni salon KCNS

Rad Velimira Andrejevića obuhvata mnoge likovne discipline i neretko ne postoji jasno definisana granica koja bi na kristalno precizan način mogla da žanrovski ili tehnički definiše njegov celokupni opus radova. Njegovo stvaralaštvo obuhvata kako radove iz tradicionalne likovne sfere (crtež, slika) tako i radove iz sfere videa, instalacije i digitalne umetnosti. No, imajući sve to u vidu, naglasak Velimirovog stvaralaštva je svakako pre svega u domenu grafičkog dizajna.

Grafički dizajn je kreativni proces koji kao svoju osnovnu komponentu ima odnos klijent -dizajner i čiji je osnovni cilj da prenosi/saopštava konkretnu poruku ciljanoj publici, drugim rečima radi se o profesionalno umetničkoj disciplini koja se fokusira na vizuelnu komunikaciju i prezentaciju ideja. Upravo u ovim fundamentalnim postavkama mehanizma grafičkog dizajna se nalazi glavna ideja i motiv nastanka serije

“Pejzaži” Velimira Andrejevića. Prethodno spomenuti mehanizam Velimir svesno i sa namerom uništava, on predstavlja polaznu tačku puta koji nas vodi u dijametralno suprotan pravac svih pretpostavki vezanih za grafički dizajn. Utilitarnost kao osnovni postulat grafičkog dizajna ne postoji, konkretne poruke ne postoje, političko društvena angažovanost ne postoji, klijent ne postoji.

Za Velimira Andrejevića pejzaž (kao tematska celina i kao izbor likovnog motiva) predstavlja savršenu platformu za poruku koja nije vezana za određeni proizvod ili uslugu nego je vezana za potencijal slobodnog izraza grafičkog dizajna. Celokupna serija “Pejzaži” je izvedena u okviru L’art Pour L’art doktrine što daje još veći akcenat i dodatno ističe Velimirovu ideju o potencijalu saopštavanja nezavisnih ideja u ovoj prilično utilitarnoj umetničkoj disciplini. U krajnjoj instanci mora se istaknuti da je sama priroda L’art Pour L’art pristupa u direktnom konfliktu sa utilitarnom prirodom grafičkog dizajna što daje dublju dimenziju i širi smisao Velimirove serije “Pejzaži”.
“Pejzaži” je ciklus radova koji se bavi prikazom prostora, mogućnostima pejzaža kao discipline, poigravanjem elemenata koji čine pejzaž, i možda najvažnije, koji ističe koncept slobode i nezavisnosti.

(Aleksandar Matijević)

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja