event_note Tribine
03.04.2018 - 03.04.2018 access_time 19.00

Tribina “Srpska elita i Francuska – nade i očekivanja (1894–1914.)” 3. aprila u Klubu „Tribina mladih“

location_on Tribina mladih
event_note Tribine
03.04.2018 - 03.04.2018 access_time 19.00

Tribina “Srpska elita i Francuska – nade i očekivanja (1894–1914.)” 3. aprila u Klubu „Tribina mladih“

location_on Tribina mladih

Tribina “Srpska elita i Francuska – nade i očekivanja (1894–1914.)” biće održana u utorak 3. aprila u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Aleksandra Kolaković.

Krajem 19. i početkom 20. veka, srpski intelektualci svesni složenosti međunarodnih odnosa i položaja Srbije razmatrali su pitanja od vitalnog značaja za dalji razvoj srpske države. Školovanje u Francuskoj, korišćenje literature na francuskom jeziku, održavanje kontakata i veza sa sredinom obrazovanja, oblikovalo je stavove srpskih intelektualaca i razvijalo frankofilska osećanja među srpskom elitom. Sa razvojem štampe i prevođenjem tekstova i knjiga sa francuskog na srpski jezik, tekstovi francuskih književnika, naučnika i političara postali su sredstvo razmene ideja što je stvaralo sliku Francuske među Srbima i definisalo očekivanja Srbije od njene politike prema Balkanu u predvečerje Velikog rata.

O autoru

dr Aleksandra Kolaković (1980, Čačak) naučni saradnik, Institut za političke studije – Beograd.

Od 2006. do 2013. godine bila je angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Istorija političkih ideja i institutcija na Balkanu u 19. i 20. veku (Balkanološki institut SANU). Od 2013. godine radi prvo kao istraživač-saradnik, a potom kao naučni saradnik u Institutu za političke studije u Beogradu na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija. Doktorirala je 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu (tema: Francuski i srpski intelektualci: saradnja i uticaji (1894–1914), mentor doc. dr Miloš Ković). Zajedno sa prof. Filipom Železom (Sorbona IV) rukovodi projektom Francusko-srpski odnosi u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi, koji zajednički realizuju Institut za političke studije i EUR’ORBEM, Sorbonne Universités, Université Paris-Sorbonne, CNRS UMR 8224 u okviru bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske u oblasti naučnih i tehničkih istraživanja – „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC).

Naučno interesovanje Aleksandre Kolaković obuhvata oblasti  intelektualne istorije, istorije ideja, kulturne istorije, kulture sećanja, istraživanja identiteta, migracija, dijaspore, zaštite kulturnog nasleđa, kulturnu diplomatiju, kao i kulturne i obrazovne politike (metodika nastave istorije). Autorka je monografije U službi otadžbine: saradnja francuskih i srpskih intelektualaca 1894 – 1914, koautor Leksikona multikulturalizma, kao i preko 30 naučnih radova na srpskom, engleskom i francuskom jeziku, od kojih se izdvajaju: “The Aspects of French Literature in the Belgrade Journal Delo 1894–1915”, “L’Élite Serbe et le modéle culturel français dans la Revue Delo 1894–1915″, “French Intellectuals and the French Policy Change in the Balkans (1912–1913)”, “Aspekti francuskog kulturnog modela u Srbiji u periodu la belle époque”, “Serbian elite and the issue of development of the national culture in the late 19th century”, “– Road to Great War – Serbian Intellectuals and Austro-Hungarian Policy in the Balkans (1894–1914)”, „Mogućnosti primene Augment Reality tehnologije u popularizaciji istorije“, “National History as an Element of the National Identity in Serbian History Textbooks for Primary Schools”, „Srpska golgota: istorija i kultura sećanja“, „Kulturno-istorijsko nasleđe Srbije u Francuskoj“ i dr.

Bila je stipendista: Opštine Čačak (2003, 2004), Fonda za mlade talente Republike Srbije (2005) i Vlade Republike Francuske (2010). Do sada se stručno usavršavala na L’Université Paris I Panthéon Sorbonne (oktobar – decembar 2010. godine) i kao gostujući istraživač u Georg Eckert Institut (Braunšvajg, Nemačka, septembar 2016. godine). Realizator je seminara za stručno usavršavanje nastavnika istorije Inovacije u nastavi istorije (2013–2015). Učestvovala je na preko 30 međunarodnih naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu, kao i u projektima iz oblasti kulture, medija i zaštite kulturnog nasleđa, od kojih se izdvajaju: UNDERGRAD, Stratonic, Susret sa Beogradom i dr. Član je British Association for Slavonic and East European Studies.

Govori engleski i francuski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja