event_note Изложба
13.10.2014 - 19.10.2014 access_time 18 часова

Свечано отварање изложбе слика Велимира Илишевића

location_on Ликовни салон КЦНС
event_note Изложба
13.10.2014 - 19.10.2014 access_time 18 часова

Свечано отварање изложбе слика Велимира Илишевића

location_on Ликовни салон КЦНС

Велимир Илишевић

 Велимир Илишевић рођен је 1965. године у Сиску. Одрастао је у Приједору у Босни и Херцеговини. Са 24 године (1989) напустио је своју домовину и од тада живи у Швајцарској. Након што је у Цириху похађао Школу за пpимјењену умјетност, дефинитивно је одлучио да се бави сликарством. Члан је Визарта (Visarte) Швајцарске, у земљи и у иностранству одржао је бројне изложбе и његови радови налазе се у значајним приватним и јавним збиркама. Јануара 2014. године његова дјела била су изложена у Музеју умјетности у Берну, гдје су у оквиру серије изложби под називом „Прозор у садашњост“, заједно са актуелним цртежима, изложена и нова дјела Велимира Илишевића.

Витале сликарство

 Снажно сликарство Велимира Илишевића суштински је прожето утисцима из природе, перцепцијом пејзажа и његовог амбијента, измјењујућим расположењима свјетла која су најчешће евоцирана прозирним, живописним, а понекада и тамним, густим композицијама. Исто тако, сјећања на крајолике, на људе и догађаје из његове домовине, изазивају визуелне рефлексе који прошлост метафорички претачу у садашњост. На овај начин витално и изражајно сликарство Велимира Илишевића увијек у истој мјери осликава природне и духовне пејзаже. Његова дјела, произашла из индивидуалних сјећања и проживљавања властите и претпостављене савремене историје, својим мотивима, који личе на шифре и амблеме, представљена су толико уопштено да је посматрачу дата могућност посве слободног и личног суочавања с њима.

Иако наслови Илишевићевих слика, који су непосредно повезани са његовим личним искуством, повремено упућују на тачно одређени правац, они ипак више чине само једну књижевну фусноту него што пружају јасну помоћ за тумачење. Реална веза и јасно препознавање представљеног свијета играју споредну улогу, пошто је умјетнику увијек стало до самог медија, до сликарства, а у најбољем случају, тек на другом мјесту, до иконографских аспеката.

Начин и динамика наношења боја, композиција и пропорција, освајање празног, бијелог платна – све је то оно што на првом мјесту покреће овог страственог сликара. При томе је руб слике исто тако од кључног значаја, као и питање односа између фигуре и позадине, који су својим јединственим дуктусом и извјесном отвореношћу форме међусобно уско испреплетени.

Велико је задовољство што се нова дјела Велимира Илишевића након бројних изложби у иностранству сада могу видјети и у Новом Саду и у Београду.

 

Корнелија Колб-Вичорек

историчар уметности

 

Velimir Ilišević

Velimir Ilišević was born in 1965 in Sisak. He grew up in Prijedor, Bosnia and Herzegovina. At the age of 24 (in 1989), he left his homeland and has lived in Switzerland ever since. After having attended the Zurich School of Applied Arts, he definitely decided to take up painting. He is a member of Visarte Switzerland, he held many exhibitions at home and abroad and his works are part of important private and public collections.

In January 2014 his sold works, along with his current drawings, were exhibited at the Museum of Art in Berne, as part of a series of exhibitions entitled „Window to the present“.

 Vitale painting

 Powerful paintings by Velimira Ilišević is essentially colored with the impressions of nature, landscape and  the perception of its environment, alternating moods of light, often evoked by clear, colorful, and sometimes dark and dense compositions. In the same fashion, memories of landscapes, people and events from his homeland cause visual reflexes that metaphorically transform past into the present. In this way, vibrant and expressive paintings by Velimir Ilišević reflects the natural and spiritual landscapes always to the same extent. His works, arising from individual memories and his own experience and overarching contemporary history, with the motives resembling codes and emblems, are presented generally, so that the viewer is given the opportunity of completely free and personal confrontation with them.

 Although the titles of Ilišević’s paintings , directly related to his personal experience, occasionally point to a specific movement, they rather make up a literary footnote than provide a clear support for an interpretation. A real connection to and clear recognition of the represented world  play a minor role, as the artist always cares about the medium, painting, and in the best case, in the second place only, about iconographic aspects.

 The method and dynamic of the application of color, composition and proportions, winning  of a blank space of the white canvas – this is what first moves this passionate artist. In the process, the brim of his  paintings are also crucial, as is the question of the relationship between a figure and  a background, which are closely intertwined in its unique ductus and certain openness of form.

 It is a great pleasure that new works of Velimir Ilišević may now be seen in Novi Sad and Belgrade after numerous exhibitions abroad.

 Cornelia Kolb-Wieczorek

Art historian

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања