event_note Edicija knjige
10.08.2022 access_time

Simetrija vrtloga

Edicija knjige : Edicija Anagram
Cena: 300
event_note Edicija knjige
10.08.2022 access_time

Simetrija vrtloga

Edicija knjige : Edicija Anagram
Cena: 300

U protivurečnoj želji za ostvarivanjem stvaralačkog ideala nedorečenosti i nejasnosti, pokazaće se u kojoj su meri u ovom pesništvu još uvek delatni i malarmeovsko-miljkovićevski poetički zahtevi za odlaganjem i sugestijom značenja, a ne kristalnom jasnoćom. Zahtevi jedne tipično simbolističke poetike na koji se sada reverzibilno kaleme i dodatno zahtevi za oživljavanje i afirmaciju poetike čeličnog romantizma u kojoj oživljuju poneki tipično romantičarski stvaralački ideali, motivi, klišei i govorne figure. A baš to stalno dinamičko stvaralačko ukrštanje empirijskog i metafizičkog, stvarnosnog i sentimentalnog, naučenog i domaštanog, čulnog i spiritualnog, daje ovom poetskom govoru značenjsku puninu i veliku simboličku i asocijativnu protežnost. (Mileta Aćimović Ivkov)

Dragan Jovanović Danilov rođen je 1960. godine u Požegi. Autor je sledećih knjiga: poezija – Euharistija (1990), Enigme noći (1991), Pentagram srca (1992), Kuća Bahove muzike (1993), Živi pergament (1994), Evropa pod snegom (1995), Pantokr(e)ator (1997), Glava harfe (s Divnom Vuksanović, 1998), Alkoholi s juga (1999), Koncert za nikog (2001), Homer predgrađa (2003), Gnezdo nad ponorom (2005), Memoari peska (2008), Moja tačna priviđenja (2010), Kad nevine duše odlaze (2011), Vino s vulkana (2012) i Simetrija vrtloga (2014); romani – Almanah peščanih dina (1996), Ikonostas na kraju sveta (1998), Otac ledenih brda (2009) i Talasi beogradskog mora (2013); knjiga autopoetičkih eseja – Srce okeana (1999). Dobitnik je književnih nagrada: „Brankove nagrade“, „Zmajeve nagrade“, nagrade „Vasko Popa“, „Branko Miljković“, „Meša Selimović“, Vitalove nagrade „Zlatni suncokret“, „Oskar Davičo“, nagrade Srpske akademije nauka i umetnosti iz fonda „Branko Ćopić“, „Prosvetine“, „Stevan Pešić“, „Risto Ratković“, „Jefimijin vez“, „Pesma nad pesmama“ „Zlatni prsten despota Stefana Lazarevića“, nagrade „Dimitrije Mitrinović“, „Laza Kostić“ „Disove nagrade“ za celokupno pesničko delo. Dobitnik je međunarodnih književnih nagrada „Pro creation“ i „Velika bazjaška povelja“. Živi u Požegi i Beogradu.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja