event_note Serija mesečnih tribina i predavanja
28.02.2013 access_time 19 sati

Psihopolis – NOVO RAZMIŠLJANJE O EMOCIJAMA

location_on Tribina mladih
event_note Serija mesečnih tribina i predavanja
28.02.2013 access_time 19 sati

Psihopolis – NOVO RAZMIŠLJANJE O EMOCIJAMA

location_on Tribina mladih

Učestvuju:

DANIJELA ŽIVANČEVIĆ

psihoterapeut

DR ZORAN MILIVOJEVIĆ

psihoterapeut

Danijela Živančević je rođena 1975. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Katedri za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom specijalizirala psihološko savetovanje na Katedri za psihologiju s temom Transakciona analiza u tretmanu inferiornosti i stekla zvanje specijalista iz oblasti psihoterapije i savetovanja. Autor je posebno dizajniranih programa Emocionalne pismenosti i Asertivne komunikacije, ima višegodišnje iskustvo u savetodavnom radu, kao i iskustvo u vođenju psiholoških radionica i stručnih edukacija. Nakon višegodišnjeg stručnog usavršavanja akreditovana je od TA Centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije i Psihopolis instituta za primenu transakcione analize u oblasti savetovanja i psihoterapije. Član je međunarodnog udruženje za transakcionu analizu (ITAA) i nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza društva psihoterapeuta Srbije.

Sa porodicom živi i radi u Novom Sadu.

 

Zoran Milivojević, dr med., je psihoterapeut s dugogodišnjom praksom u individualnoj, partnerskoj i grupnoj terapiji. Prvi je u istočnoj Evropi stekao najviši stepen internacio­nalnog supervizora i edukatora Međunarodnog udruženja za transakcionu analizu (ITAA), kao i Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA). Izabrani je među­narodni predavač na Univerzitetu Sigmund Frojd u Beču, supervizor u Centru za lečenje zavisnosti od zabranjenih droga Psihijatrijske klinike u Ljubljani, član Predsedništva Psihi­jatrij­ske sekcije Srpskog lekarskog društva i predsednik Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, stručni direktor Psihopolis instituta, Novi Sad, predsed­nik je TA Centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije.

Autor je nekoliko izvanrednih udžbenika i knjiga od kojih se izdvajaju knjige: EMOCIJE – Psihoterapija i razumevanje emocija objavljena u dva izdanja i osam štampanja (Psihopolis, 2007), zatim već kultna knjiga FORMULE LJUBAVI – Kako ne upropastiti sopstveni život tražeći pravu ljubav (dva izdanja i dvanaest štampanja, Psihopolis, 2008),  IGRE KOJE IGRAJU NARKOMANI – Transakciona analiza problematičnog uzima­nja droga u dva štampanja  (2007). Zajedno sa nekoliko slovenačkih kolega je objavio veoma praktičan i bogato ilustrovan priručnik  MALA KNJIGA ZA VELIKE RODITELJE  – Priručnik za vaspitavanje dece (2004), koja je u Sloveniji pravi  hit među knjigama  o vaspitanju dece u kojoj je predstavljen Milivojevićev „mercedes model“ koji roditeljima i vaspita­čima pomaže da pronađu balans u vaspitanju dece. Slovenačko izdanje doživelo je više izdanja, a i Psihopolis je od prvog izdanja 2007. objavio još nekoliko izdanja. U najnovijoj knjizi ULOVITI LJUBAV (2011) sabrane su zapažene kolumne o ljubavi i odnosima koje Milivojević već nekoliko godina kontinuirano objavljuje u dnevnom listu Politika.U 133 kolumne autor je obrađivao teme za koje smatra da mogu koristiti svima zainteresovanim za psihološke probleme savremenog života – ljubav, partnerski odnsoi, vaspitanje, emocionalni odnosi među ljudima. Naslov Uloviti ljubav odražava zbunjenost savremenogh čoveka i njegovu potrebu da definiše i razume brojne fenomene povezane sa ljubavlju, jer u savremenom društvu “lov na ljubav” postaje sve teži i neizvesniji.

Na slovenačkom jeziku, osim Male knjige za velike starše, objavljene su i knjige Emocije – Razumevanje čustev v psihoterapiji (Psihopolis, 2008), Formule ljubezni (Mladinska knjiga, Ljubljana, 2009), a iste knjige imaju i svoja izdanja u Hrvatskoj: Formule ljubavi (Mozaik knjiga, Zagreb, 2009), Emocije (Mozaik knjiga, Zagreb, 2010) i Mala knjiga za velike roditelje ( Znanje, Zagreb, 2009).

Na osnovu Milivojevićeve originalne i jedinstvene teorije emocija objavljene u njegovoj isto­­ime­noj knjizi, Institut za kriminologiju Pravnog fakulteta u Ljubljani objavio je priru­čnik  Znanje o emocijama za manje nasilja u školama (urednik dr Mitja Muršić, Ljubljana, 2011). Uz podršku Ministarstva za školstvo i sport priručnik je distribuiran svim školama u Sloveniji.

Originalnost autorove misli uvrstila ga je u grupu svetskih autoriteta okupljenih oko projekta Svetska knjiga o ljubavi (The World Book of Love).

Koautor je u udžbeniku Psihijatrija dr Dušana Kecmanovića (1989), kao i u knjigama prof. dr Ljubomira Erića: Psihoterapija (Psihopolis, 2010), Seksualne disfunkcije i Psihodina­mika psihoterapije.

Međunarodni je predavač koji je imao predavanja, radionice ili na drugi način prezenti­rao na brojnim međunarodnim kongresima, seminarima i simpozijumima uglavnom u evropskim zemljama, ali i u Kanadi i Australiji.

Radi u privatnoj praksi. Živi i radi u Novom Sadu i Ljubljani.

 

 

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja