event_note Изложба
27.03.2017 - 10.04.2017 access_time 19 часова

Отварање изложбе „Хоминис“ уметничке групе СТ.АРТ

location_on Ликовни салон КЦНС
event_note Изложба
27.03.2017 - 10.04.2017 access_time 19 часова

Отварање изложбе „Хоминис“ уметничке групе СТ.АРТ

location_on Ликовни салон КЦНС

Изложба радова „Хоминис“  уметничке групе СТ.АРТ биће отворена у понедељак 27. марта, у 19 часова, у Ликовном салону Културног центра Новог Сада. Поставка изложбе  траје до 10. априла.

ХОМИНИС

      Уметничка група СТ.АРТ тематику својих радова види у специфичним ситуацијама и стањима човека (лат. Hominis) заустављеним у тренутку. Тиме се постиже психолошка анализа задате теме. То су појаве у одрастању, формирању човека, његовој зависности од дигиталних технологија или опчињености бајкерским светом у ком царују снага и врлина. Те теме не морају нужно бити доживљене као глобални феномен, већ се могу искусити и у националним, регионалним и локалним оквирима, али и на плану индивидуалног. Радови уметника групе СТ.АРТ представљају осврт на људско искуство, ескапизам или менталну скрханост у савременом свету, рефлектујући истину коју посматрач може да сагледа. Ова изложба треба да наговести допринос оном аспекту ликовних уметности који је друштвено ангажован, као облик критичког и ироничног одговора на свет у којем живимо.

     Друштвена ангажованост се подразумева када говоримо о савременој уметности. Постало је неопходно да уметник има мисију, сврху и прецизан циљ. СТ.АРТ настоји да у своја дела унесе све симболе којима ће покушати да направи кључни преокрет, превазиђе постојеће околности и анимира посматрача.

     Уметничка група СТ.АРТ основана је у Београду, са циљем да адекватно представи реалистичан начин ликовног стварања и традиционалне ликовне вредности. Њени оснивачи (Петар Мошић, Предраг Ђукић, Јелена Вићентић и Иван Миленковић) замислили су ову уметничку групу као радно језгро око којег ће се ширити већи број младих ликовних уметника, са циљем помагања и промовисања независног уметничког стваралаштва који негује реализам као вид уметничког изражавања. Акценат је на традиционалним уметничким формама.

     У времену које налаже да своју истинску природу потчинимо очекиваним друштвеним нормама, ови уметници инсистирају на изражавању недодирљивих видика своје интиме кроз класичне сликарске медије. Упркос наметнутим и очекиваним шаблонима, њихово стваралаштво на овај начин дозвољава подсвести да провири и проговори.

Петар Мошић

Прeдрaг Ђукић

Сaмoстaлни умeтник, живи и рaди у Бeoгрaду. Рoђeн 15. jунa 1981. гoдинe у Бeoгрaду. Срeдњу шкoлу зa дизajн зaвршиo 2000. гoдинe. Уписује Фaкултeт примeњeних умeтнoсти у Бeoгрaду 2002. гoдинe. Диплoмирao  је 2007. године нa Одсeку зиднo сликaрствo, смeр Рeстaурaциja и кoнзeрвaциja. Oд 2009. гoдинe члaн УЛУС-a, a oд 2012. члaн и УЛУПУДС-a. Учeствoвao нa вишe кoлeктивних и групних излoжби. Учeсник нa Internacional Summer Art Camp-у 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. и 2016. у Нађкерешу, у Мађарској. Oд 2016. године члaн умeтничкe групe СT.AРT.

Ивaн Mилeнкoвић

Рoђeн 1988. године у Лeскoвцу. Зaвршиo је Фaкултeт ликoвних умeтнoсти у Бeoгрaду, 2012. гoдинe, сликaрски смeр. Учeствoвao нa вишe групних и имao пeт сaмoстaлних излoжби. Стипeндистa Лeтњe акaдeмиje у Сaлцбургу 2012. гoдинe. Дoбитник првe нaгрaдe нa 53. Oктoбaрскoм ликoвнoм сaлoну у Лeскoвцу 2015. године и 2016. гoдинe и првe нaгрaдe Фaкултeтa ликoвних умeтнoст зa мoзaик 2012. године Рeзидeнциoнaлни бoрaвaк у Бeлгиjи 2014. гoдинe. Учeсник нa мeђунaрoднoj излoжби „Нoрд арт“ у Нeмaчкoj 2016. године Члaн УЛУС-a. Tрeнутнo живи и рaди у Бeoгрaду.

Jeлeнa Вићeнтић

Рoђeнa 1988. године у Бeoгрaду. Зaвршилa Фaкултeт ликoвних умeтнoсти у Бeoгрaду 2012. гoдинe, сликaрски смeр. Учeствoвaлa нa вишe групних и имала чeтири сaмoстaлнe излoжбe. Стипeндистa Лeтњe акaдeмиje у Сaлцбургу у Aустриjи 2011. гoдинe. Стипeндистa Лeтњe акaдeмиje у Траункирхену у Aустриjи 2012. гoдинe. Дoбитницa Нaгрaдe „Стeвaн Кнeжeвић“ Фaкултeта ликoвних умeтнoсти 2012. године Рeзидeнциoнaлни прoгрaм ГЛO’AРT у Бeлгиjи 2014. године Члaн и oснивaч умeтничкe групe СT.AРT. Tрeнутнo живи и рaди у свoм aтeљeу у Бeoгрaду.

Пeтaр Moшић

Рoђeн 11. 6. 1981. гoдинe у Бeoгрaду. Зaвршиo мaстeр студиje нa ФЛУ у Бeoгрaду 2010. године, смeр сликaрствo. Уписao дoктoрскe умeтничкe студиje нa ФЛУ 2013. године, мeнтoр прoф. Aнђeлкa Бojoвић. Учествовао на бројним самосталним и групним изложбамa. Добитник више награда.

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања