event_note Edicija knjige
04.07.2022 access_time

Odakle dolaze dabrovi

Edicija knjige : Edicija Anagram
Cena: 400
event_note Edicija knjige
04.07.2022 access_time

Odakle dolaze dabrovi

Edicija knjige : Edicija Anagram
Cena: 400

U zbirci Odakle dolaze dabrovi nadograđuje se, prevrednuje i (pre)oblikuje visokomodernističko pesničko nasleđe lalićevske i radovićevske provenijencije, uz bitno prekrajanje njihovog „šinjela“ senzibilitetom i postupcima bližim aktuelnom pesničkom trenutku. Koje to promene u Matovićevom pesničkom svetu donose Dabrovi? Putovanje čije su stanice pomno organizovani ciklusi može da otkrije kako pesnik postupno proširuje horizonte svog (pesničkog) iskustva i „raspakujući kofere“ smelije ispituje „uglove“ svoje subjektivnosti kao i odnos prema (političkoj i društvenoj) stvarnosti. (…) Matović nenametljivo dinamizuje refleksivni pesnički izraz, manir važan za naše savremeno pesništvo i uopšte za modernu srpsku liriku, nastojeći da ostane u onome što mu je imanentno – ispitivanje konfiguracije sopstva preglednim pesničkim izrazom – uz svest da sam rad jezika i obostrano „krivudanje“ pesničkog govora i egzistencijalnog iskustva, ne obezbeđuju uvek ukrštanje tih „putanja“ po volji subjekta. (Goran Korunović)

Petar Matović rođen je 1978. godine. Završio je studije srpske književnosti u Beogradu. Piše poeziju i eseje. Objavio je dve zbirke pesama: Kamerni komadi (1996) i Koferi Džima Džarmuša (2009). Izdanja na drugim jezicima: Walizki Jima Jarmusha, Maximum, Kraków, 2011; Les maletes de Jim Jarmusch, La Cantarida, Palma de Mallorca, 2013. Zastupljen je u više antologija, pesme su mu prevedene na poljski, katalonski, nemački, francuski i engleski. Dobitnik je nagrade Trećeg trga za poeziju.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja