event_note Изложба
26.09.2016 - 10.10.2016 access_time 19.00

Мултимедијална изложба „Логос“ Љиљане Бурсаћ

location_on Ликовни салон КЦНС
event_note Изложба
26.09.2016 - 10.10.2016 access_time 19.00

Мултимедијална изложба „Логос“ Љиљане Бурсаћ

location_on Ликовни салон КЦНС

У Ликовном салону Културног центра Новог Сада у понедељак 26.септембра у 19 часова  биће отоворена мултимедијална изложба уметнице Љиљане Бурсаћ. Стручни сарадник, историчарка уметности Ирина Томић, аутор текстова за каталоге, радиће вођења у КЦНС у петак, 07. октобра у 18 часова. Изложба траје до 10.октобра.

Изложба је мултимедијалног карактера и обухвата неколико сегмената. Први чини модификовани репринт – artist`s book in progress, дигитализоване ретке средњевековне рукописне и штампане књиге, текстови и документа, дневна штампа и блогови из области филозофије, науке, историје, религије, музике, у форми књиге – објекта или у виду просторне инсталације променљивих димензија. Књиге, свеске и листови рађени су на паус папиру формата А4 уз ручну дораду, употребом пигмената злата и сребра, коришћењем ваљка и печата. Поједини радови `спаковани` су у клиритне корице и кутије.

Други сегмент садржи цртеже на паус папиру различитих димензија у форми зидних инсталација, апстрактне калиграфије и писма – asemic writing, употребом различитих пигмената злата, сребра, седефа, графита, туша и акрилика рађених различитим алатима. Трећи сегмент чини амбијетална – интерактивна поставка читаоница дигиталних простора доступна посетиоцима-конзументима репринтованог материјала.

Четврти сегмент: видео рад – as slow as possible
Пети сегмент чини акција – ручно репродуковање , на графо фолији , средњевековне штампане књиге, коју ће уметница Љиљана Бурсаћ започети на отварању изложбе у Галерији 73 у Београду.

На изложби уметница укључује и рад госта-сарадника, ликовног уметника Дејана С, Богојевића, у форми репринта постојећег рада. Други гост – сарадник, музичар Марко Миливојевић урадио је минималистичку интервенцију на делу Le Shansonnier Cordiforme, 15. век, створивши амбијенталну звучну инсталацију која ће бити изведена у Галерији 73.

Претходне две изложбе из циклуса Логос Љиљана Бурсаћ приредила је у Галерији Центар у Подгорици 2013г, и у Janco Dada Museum u Ein Hod Израел 2015-2016г.

Љиљaнa Бурсaћ

Рoђeнa je 27.10.1946 г. у Крaгуjeвцу, Србиja. Студирaлa je нa Ликoвнoj aкaдeмиjи у Бeчу, Aустриja, a усaвршaвaлa сe и студиjски бoрaвилa у СAД, Нeмaчкoj , Фрaнцускoj, A.Р.Сириjи и Изрaeлу. Члaн je УЛУС-a oд 1972 г.,
Кoрисник стипeндиje Фoнд Mлaдих 1972-74 и 1975-77 г.
Oд 1971 гoдинe прирeдилa je вишe oд 40 сaмoстaлних излoжб и учeствoвaлa je нa прeкo три стoтинe групних излoжби у зeмљи и инoстрaнству. /
Њeнa дeлa нaлaзe сe у углeдним музejскo-гaлeриjским устaнoвaмa и привaтним збиркaмa ширoм нeкaдaшњe Jугoслaвиje и у свeту, сa стaтусoм културнoг дoбрa Србиje и Изрaeлa,
oснивaч je и прeдсeдник Aрт Фoрум,
1999 -2000 г. извeлa je пeрфoрмaнс Moст Свeтлoсти нa мoсту у Кoсoвскoj Mитрoвици.
нaгрaдe ;
1976 g.- Maнтoвa, Итaлиja, Premio Nazionale R. Giorgi – Medalia d’Argento,
1976 g.- Maнтoвa, Итaлиja, Placeta San Benedeto Po,
1990 g.- Пирaн, Слoвeниja, Ex Tempore,
2012 g – Бeoгрaд, Винчaнскa Пoвeљa,
признaњa ;
2002 г.- Пoвeљa Удружeњa Књижeвникa Србиje зa прojeкaт-пeрфoрмaнс Moст Свeтлoсти
Oд 2004 г. – УНEСКO, Пoкрoвитeљствo зa aутoрскe прojeктe, кoнцeпциjу и рeaлизaциjу прoгрaмa Aрт Фoрум-a.

„…У калиграфији, као и у многим уметничким занатима, ритмичка репетитивност патерна је најзначајнија одлика. Љиљана Бурсаћ транспоновала је такав приступ у два нова рада. Прво дело се састоји из само два елемента: патерна руже и слова у стилу Баухауса, а њиховом алтернацијом и репетитивношћу уметница је створила врло комплексно дело. Патерни ружиног цвета, наизглед идентични, рађени су по истој схеми, али слободном руком, те је сваки од њих дело за себе. Ипак, репетитивност је саставни део њиховог креативног процеса, за који уметница пролази кроз више припремних фаза. Како би елементи били наизглед идентични, они се морају изводити по шаблону који захтева увек исти покрет, удисај и издисај. Тако је сȃм „чин стварања постао уметничко дело по себи“, истовремено и поменути молитвени, медитативни процес, односно стање духа…“

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања