event_note Izložba
23.12.2013 - 15.01.2014 access_time 20 sati

Milan Matavulj, objekti/papir maše

location_on Likovni salon KCNS
event_note Izložba
23.12.2013 - 15.01.2014 access_time 20 sati

Milan Matavulj, objekti/papir maše

location_on Likovni salon KCNS

m.matavulj2Izvorno angažovan oko ove ideje, koja je poslednjih decenija evoluirala u kolektivnoj svesti čoveka i dostigla vrhunac u, već univerzalno formiranom osvešćenju o neophodnosti tzv. održivog razvoja, stoji umetnik pred javnošću sa svojim delima. Sa nadom da je njegov napor makar malo doprineo ovoj herojskoj i odgovornoj misiji umetnik poručuju da razvoj sredine mora da podrazumeva mudro korišćenje prirodnih izvora i tehnološki napredak usaglašen sa mogućnostima našeg prirodnog okruženja da taj stepen razvoja integriše bez narušavanja prirodne ravnoteže, tako da naše prirodno okruženje, našoj deci, od kojih smo ga pozajmili na izvesno (kratko) vreme, vratimo, ako ne bolje, a ono barem onoliko kvalitetno kakvo smo zatekli kada smo počeli njime da raspolažemo.

Ovi radovi refleksija su univerzalne težnje svekolikog čovečanstva da uspostavi ravnotežu sa prirodom koja ga okružuje, jedinom i jedinstvenom, i sa druge strane rastuće kolektivne svesti da samo uspostavljeni ekvilibrijum sa prirodnim okruženjem znači naš opstanak. Multimedijalni, i multidisciplinarni pristup u realizaciji ovih radova rezultovao je još jednom porukom od ništa manjeg značaja od one čisto umetničke, a to je ona o neophodnosti zaštite životne sredine, izrečena simboličkim jezikom ovih dela. Utoliko je i ovaj koncept diskretno i delikatno angažovan u našoj stvarnosti, kao uostalom i svaki drugi umetnički koncept... (Autor)

milan matavuljBiografija

Rođen je u Banjaluci, 1948. godine.Akademiju umetnosti završio 1988. godine u Novom Sadu.Slikarstvo studirao kod profesora Milana Staševića, vajarstvo kod profesora Tome Kauzlarića, a istoriju umetnosti kod prof. dr Katarine Ambrozić.Diplomirao 1996. god. na odseku grafike u klasi profesora Živka Đaka.Član je SULUV-a, SULUJ-a, Udruženja likovnih umetnika Republike Srpske, International association of art – (IAA AIAP) UNESCO, ULUSa, Umetničkog bratstva manastira Tavna. Izlagao na preko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Austrija, Mađarska, Belgija, Holandija, Engleska, Makedonija, Republika Srpska, Hrvatska, Njemačka, Bugarska, Japan, SAD).

Radi kao redovni profesor PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Banjaluci.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja