event_note Edicija knjige
29.09.2022 access_time

Lepota muža

Edicija knjige : Edicija Anagram
Cena: 500
event_note Edicija knjige
29.09.2022 access_time

Lepota muža

Edicija knjige : Edicija Anagram
Cena: 500

Iako je knjiga koja se nalazi pred „dragim čitaocem“ gotovo sasvim očigledno zbirka poezije, En Karson napominje da je reč o „pesničkom eseju u 29 plesova tanga“. Deo koji se odnosi na „pesnički esej“ nije teško razumeti – na kraju krajeva, ako se u nekom pesničkom delu razmatraju ideje istine, ljubavi i lepote, ako se autorka podjednako poziva na, s jedne strane, Homera, Kitsa i Džejn Ostin, a s druge, na Hojzingu, Bodrijara i Aristotela, čitalac ne bi trebalo da ima velikih teškoća da to delo razume kao nešto što je ujedno filozofska rasprava i poetski doživljaj, nešto što se s pravom može nazvati „pesničkim esejem“. Nešto je komplikovanije načiniti mentalni skok od „pesme“ do „tanga“. Tu se nameću dva pitanja: jedno je, zašto ne poezija, već ples, a drugo, od svih plesova, zašto baš tango? Veza između poezije i plesa nije nešto što treba posebno objašnjavati – pored manje-više zajedničkog porekla, vezuje ih i to da su i jedno i drugi oblici umetnosti koji počivaju na ritmu i koji često idu jedan uz drugi. Osim toga, moglo bi se reći da se u srži i jednog i drugog krije igra, a to se svakako može videti i u Lepoti muža, pre svega u fantastičnom Tangu XXII po imenu „Homo ludens“, u kome se muž i žena, pored već dovoljno komplikovane bračne igre čije korake uče u hodu, upuštaju i u pomalo bukvalnu, pomalo metaforičnu igru u kojoj se gađaju i dobacuju rečima (ona je „gađala muža sa Ikad Nikad Lažeš / a on je u jednoj ruci držao Da i Ne / dok je blokirao reči svoje žene“). Pored ovoga, valja napomenuti i to da je Lepota muža, iako govori o krahu jednog ljubavnog odnosa i osećanjima gneva, tuge i nemoći koja uz tako nešto obično idu, ipak jedna razigrana pesnička zbirka, koja se lako čita i lako razume, i čija autorka vešto barata rečima, lagodno prolazeći kroz pesničke slike i sredstva, teme i motive. (Bojana Vujin)

 

En Karson (Anne Carson, 1950), kanadska pesnikinja, esejista i prevodilac. Dugo je živela u Montrealu, gde je predavala na Univerzitetu Mekgil, a kasnije je predavala klasičnu i komparativnu književnost na Univerzitetu u Mičigenu i Univerzitetu u Njujorku.
Objavila je osamnaest knjiga u kojima se mešaju elementi poezije, esejistike, proze, kritike, prevoda, dramskih dijaloga, fikcije i publicistike, a između ostalih: Eros the Bittersweet (1986), Glass, Irony, and God (1992), Short Talks (1992), Plainwater (1995), Autobiography of Red: A Novel in Verse (1998), Economy of the Unlost: Reading Simonides of Ceos with Paul Celan (1999), Men in the Off Hours (2001), The Beauty of the Husband (2002), If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002), Wonderwater (2004), Decreation: Poetry, Essays, Opera (2005), NOX (2010), Antigonick (2012), Red Doc> (2013) i The Albertine Workout (2014).
Dobitnica je više prestižnih nagrada, a prva je žena kojoj je dodeljeno jedno od najznačajnijih pesničkih priznanja za poeziju pisanu na engleskom jeziku, Nagrada „T. S. Eliot” (2001), za knjigu Lepota muža.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja