event_note Изложба
23.11.2015 - 05.12.2015 access_time 19.00

ЛАСЛО КОЛАР, ЗАПИСИ ОСЕТЉИВИХ РАСПОНА, слике

location_on Мали ликовни салон
event_note Изложба
23.11.2015 - 05.12.2015 access_time 19.00

ЛАСЛО КОЛАР, ЗАПИСИ ОСЕТЉИВИХ РАСПОНА, слике

location_on Мали ликовни салон

Можда је мало необично што се Ласло Колар, који је, стицајем околности, обишао света, прегледао све музеје до којих је доспео и, дабоме, ишчитао све књиге из уметности, вратио месту свога постања, заправо, окружењу у коме је настао и одрастао. Тадашње виђење није напустио, штавише, оно се на било који начин урезало у његову свест. Као такво је тињало и напокон задобило коначано разрешење.

Почеци су се, најпре, одразили у пејзажима што их је спознао и то класичним начином извођења. У њима је владала изворност доживљаја уз засићену материјализацију пиктуралног ткива, тиме сугестивну креацију ликовних елемената, испољених кроз складне односе боја, линија и облика.
Колар је у свим аспектима ширио поетику слике. Најпре, мотив је померио ка нешто другачијем, у сваком погледу примарном визуелном податку. Свео га је на два основна обележја, заправо, посветио се сликању неба и земље, два основна чиниоца, који су одредили његово будуће делање. У Коларову слику је нашао места уски хоризонт земље и уздигнути појас неба. Развучена пројекција те две доминанте, намећу се као исечак фокусиране и посве уравнотежене целине, која се складно простире преко сликаног поља.

У његовим сликама ништа није случајно. У појединостима је све реално и истодобно опстаје на граници нестварног, јер се све одвија у тренутку запажања. Тиме поуздано сведочи о датим природним феноменима, њеним неумитним променама о ћудима што их испољава, напокон, о свеколиким визуелним изазовима којима се намеће. Дакле, његове слике бележе тренутак садашњости али и ток пролазности. Речју, сегмент времена које је намах стало. У његовим сликама се време осећа и препознаје. У њима се виђено и запажено прожима и слива у јединство оптичког приказа, заправо, узноси се ка метафизичком бескрају.
Бојени регистар на радовима Ласла Колара је, сходно мотиву, сведен на суздржане колористичке односе. Одговарајућу подлогу прекрива пигментима, док их на појединим местима утрљава и интегрише са површином на којој се одвија садржај дела. Светлост није примарна на његовој палети. У питању су хладни односи сликаних поља, почев од дубоких тамних до, не одвећ наглашених, светлих нијанси. Нема уплива акцената, који би поремитили мир складно успостављене целине. Постоје само тонови, који се разлажу у бескрајну скалу осетљиво сучељених додира, прелаза и томе сложених прожимања у домену разнолико изнађених супстанци. Како било тек, његови радови, иако пригушене тишине, сачињених од тамних и нешто светлијих поља, зраче одуховљеним, унутрашњим, крајње латентним, готово неухватљивим следом суптилних константи.
Иако сликање пејзажа захтева известан опрез, Колар успева да нам га светлошћу и бојом приближи, штавише, да нас увуче у његове тајновите просторе. У том погледу он негује особен приступ у односу на инспиративни мотив, заправо, гледа га из посебне визуре која је мало знана, готово непозната у домаћем сликарству.
Колар је успео да у тим релацијама успостави самосвојан поглед на свет и, дабоме, своје стваралачко умеће заодене особеним поетичким кодом, кога уздиже до тешко докучивих, духовних нивоа.
(Здравко Вучинић)

ЛАСЛО КОЛАР – БИОГРАФИЈА
Рођен је 1949. године у Бајши. Имао 18 самосталних изложби и многобројне групне изложбе у земљи и иностранству. Учесник је многобројних ликовних колонија у Србији и међународних ликовних колонија. Оснивач је и дугогодишњи организатор међународних ликовних колонија у Криваји, Бајши и Бачкој Тополи. Члан је УЛУС-а. Живи и ради у Београду.
САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ:
2003. – Земун, Галерија Дома ваздухопловства
– Бачка Топола, АРТ ГАЛЛЕРY
– Београд, ДП Ђуро Салај
2004. – Београд, НУ Божидар Аџија
– Београд, НУ Браћа Стаменковић
– Сентеш, Мађарска, Галерија Културног центра
– Баја, Мађарска, Галерија националности
2005. – Бачка Топола, АРТ ГАЛЛЕРY
– Сомбор, Галерија Културног центра Лаза Костић
2007. – Бачка Топола, АРТ ГАЛЛЕРY
2008. – Земун, Галерија ИКАР
– Златибор, Галерија Чигота
– Сентеш, Мађарска, Галерија Културног центра
2010. – Бајша, Галерија
– Београд, Галерија ОСТРВО, НУ Божидар Аџија
2012. – Рума, Галерија Културног центра
– Сентеш, Мађарска, Галерија Културног центра
2013. – Келебија, Мађарска, Галерија Културног центра

Коментари

Robert Robert

Mozda se javiti

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања