Kvalitet obrazovanja i bolonjski proces

Ciklus: Univerzitet na prekretnici
Tip najave: Ciklus
Datum: 15/04/2013
Vreme: 17 sati
Lokacija: Velika sala