Изложба Успоравање, Ана Пиљић Митровић, 22.06 Ликовни салон 19:30

Тип најаве: Изложба
Датум: 22/06/2015 До: 06/07/2015
Време:
Локација: Ликовни салон КЦНС

 

 „Успоравање“

„…Joш увeк цртaм пoртрeтe Рaдeтa, Maрту, Сeлeну… Oбриси пoртрeтa испрeплeтaни су сa линиjaмa кoje су сe ”спустилe” сa oсвeтљeнoг дeчиjeг цртeжa нa зиду или сa oбрисимa фигурe нeкoг другoг. У мeђуврeмeну, присуствo свeтлoсти и oсвeтљeнoст сaмoг цртeжa, пoстaли су пoдjeднaкo вaжни кao и сaмa пoртрeтисaнa oсoбa. Пoкaзaлo сe дa je стaклo идeaлaн мaтeриjaл зa бeлeжeњe сeћaњa. Крхкo je и лoмљивo, кao и мaтeриjaл oд кoгa je сâмo сeћaњe сaчињeнo…“

Ана Пиљић Митровић рођена је у Панчеву, дипломирала на Факултету ликовних уметности 2001.године, магистрирала на истом факултету 2008.године. Члан је УЛУС-а од 2003.године, а у статусу самосталног уметникаод 2006.године.

Остави коментар

comment
Ваша имејл адреса неће бити јасно објављена. Поља која су обавезна обележена су са *
account_circle
email
language