event_note Edicija knjige
02.04.2020 access_time

Dokle pogled dopire

Edicija knjige : Edicija Antićevi Dani
Cena: 300
event_note Edicija knjige
02.04.2020 access_time

Dokle pogled dopire

Edicija knjige : Edicija Antićevi Dani
Cena: 300

O KNJIZI: Dokle pogled dopire Nikole Vujčića primer je kako u savremenom pesničkom trenutku interes za prirodu može biti i oživljen i ubedljiv zahvaljujući zreloj stvaralačkoj koncentraciji. Uzbudljivim preplitanjem naklonosti prema prirodi sa svešću o pesničkoj slikovitosti, sećanja na detinjstvo sa postupkom imaginacije, smisla za detalj sa težnjom ka obuhvatnijoj predstavi, umetničkim nervom za haiku senzacije sa introspektivnim vibracijama, jasnog ushita nad spoljašnjom lepotom sa povremenom dramom na unutrašnjem planu, najposle i paradoksalnim preplitanjem sumnje u pesnički jezik sa visokim estetskim dometima i ostvarenošću na nivou semantičkih i emocionalnih implikacija datih stihova, nova knjiga Nikole Vujčića autentično svedoči o čisto lirskom doživljaju sveta, potvrđujući da se izvorna vrednost poezije i dalje može temeljiti na univerzalnim i nadvremenskim čovekovim orijentirima. (Đorđe Despić, iz Pogovora)
O AUTORU: Nikola Vujčić rođen je 1956. godine u Velikoj Gradusi, na Baniji (Hrvatska). Osnovnu školu završio je u Velikoj i Maloj Gradusi, gimnaziju u Petrinji. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Objavio je knjige pesama: Tajanstveni strelac (1980), Novi prilozi za autobiografiju (1983), Disanje (1988), Čistilište (1994), Kad sam bio mali (1995), Prepoznavanje (2002), Zvuk tišine (2008), Novi prilozi za autobiografiju, drugo, dopunjeno izdanje (2008), Rasuti zvuk (2009), Dokle pogled dopire (2010). Priredio je za štampu neobjavljeni roman Meše Selimovića Krug (1983) i Antologiju narodne književnosti za decu (1997), drugo i treće izdanje pod naslovom Srpska narodna književnost za decu (2006, 2008). Prevodi sa ruskog. Dobitnik je nagrada: Braća Micić, Zmajeve nagrade Matice srpske, Disove nagrade, Miroslav Antić, Đura Jakšić i Branko Miljković. U izdanju Matice srpske, u biblioteci Zmajeva nagrada, objavljen je zbornik radova posvećen njegovoj poeziji pod naslovom Poezija Nikole Vujčića (2008). Objavljene su mu knjige izabranih pesama na rumunskom Nopþile ºi alte poete (Noći i druge pesme, Temišvar, 2011) i makedonskom jeziku Do kaj što potedot dopira (Dokle pogled dopire, Skoplje, 2011). Član je Srpskog književnog društva i Srpskog PEN centra. Živi u Beogradu.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja