event_note Serija mesečnih tribina i predavanja
05.12.2013 - 05.12.2013 access_time 20 sati

Anglosaksonska politika i Srbija u 20. veku

location_on Tribina mladih
event_note Serija mesečnih tribina i predavanja
05.12.2013 - 05.12.2013 access_time 20 sati

Anglosaksonska politika i Srbija u 20. veku

location_on Tribina mladih

Gosti:

1.     Dr Miroslav Svirčević –naučni saradnik na Balkanološkom institutu SANU, objavio više knjiga kao i veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, proučava uticaje zapadnoevropskih ideja na razvoj pravno-političkih institucija Srbije i ostalih balkanskih zemalja u 19. i 20. veku.

2.     Dr  Aleksandar Gajić – istraživanja  mu se kreću na prostoru društvene i pravno-političke teorije te političke filozofije, objavio je više radova, analiza i ogleda u stručnoj periodici i drugim pisanim medijima, kao i više knjiga među kojima su najčitanije „Duhovne osnove svetske krize“i „Ideja svetske države“.

 

Tema: O anglosaksonskoj politici prema Srbiji u 20. veku govoriće stručni i kompetentni predavači (naučni radnici) koji su prihvatili da iznesu svoja viđenja na ovu temu. Njihovi uglovi pristupa tematici (istorijski i geopolitički) sagledavanja istorijskog i savremenog konteksta britansko-američke politike na Balkanu, naročito odnosa prema Srbima i srpskoj državi, obezbeđuju interdisciplinarnu obradu teme, što je svakako neophodno da bi se shvatila složenost anglosaksonskog upliva na politiku Srbije, ali i celovitog Balkana tokom prošlog veka.

Na predavanju će biti reči o konkretnim potezima koje je vukla anglosaksonska politika na ovim prostorima tokom Balkanskih ratova, I i II svetskog rata, kao i u periodu između dva rata te vremenu koje je usledilo posle velikih ratova uključujući i poslednje dve decenije. Isto tako govoriće se o viševekovnoj geopolitičkoj i strateškoj paradigmi anglosaksonskog sveta  u svetlu koje će biti pojašnjeni konkretni potezi koje su vukli Anglosaksonci na Balkanu i Srbiji.

U drugom delu, posle izlaganja gostiju, publika će imati priliku da postavi pitanja u vezi sa temom tribine. 

Anglosaksonska politika i Srbija u 20. veku

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja