Izložba „Mit o Pegazu“ Snežana Petrović

16/11/2015

 

Mit_o_pegazu

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe pod nazivom „Mit o Pegazu“ Snežane Petrović 23. novembra u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada sa početkom u 19.00 časova. Izložba traje do 6. decembra 

Mit o Pegazu

„Mit o Pegazu“ je nova celina u kojoj je autorka proširila inače specifičan vokabular ne samo novom simbolikom, već i novim oblicima. Uvođenjem objekata/instalacija u ovu celinu, ona nije tek promenila medij u koje se izražava, već je u velikoj meri izmenila vizuelne kodove. Mada naslov ciklusa, kao i priča o krilatom konju ukazuju na izvore u antičkoj mitologiji, nakon sagledavanja slika i objekata nastalih u proteklih godinu dana, formira se utisak o mitološkoj priči samo kao polazištu ka daleko složenijim narativima. Pegaz je rođen iz Zla, ali predstavlja njegovu suprotnost. Ovaj nosilac munja, nežan i mudar, stvoren je da leti na visinama, ali u zemaljskim ponorima otvara izvore živonosne vode. Obitava na planini Helikon, u neposrednoj blizini Muza, bića koja su tesno povezana s kreativnošću. Konačno se smestio u visine, da sjajem svojih zvezda u noći osvetljava gradove i puteve. Biće koje postoji i ne postoji, svi znaju za njega, a niko ga u stvarnosti nije video. Dakle, u pitanju je nešto lepo, dobro, sjajno, ali neuhvatljivo – onostrana lepota nalik srednjevekovnom Jednorogu. I kao što Jednoroga može da pripitomi samo čisto srce device, tako Pegazom može da ovlada samo jedinstveni princip visoke kreativnosti.

Svesno i grad
U građenju narativa Snežana Petrović nastavlja sa upotrebom prizora konkretne stvarnosti od kojih stvara iluzije, neprekidno oscilirajući između mikro i makro simbola, fantastike i pseudostvarnosti, kao i između svesnog i podsvesnog. Da bi dosegla celovitu predstavu, ona pre svega nastoji da postigne integritet slike, i prostorni i narativni. Neprekidno preispitujući sistem koji je sama postavila, zapravo ga drži na odstojanju razarajući silu sumnje i uspeva da održi celovitost likovno-literaranog sadržaja prizora. Osnovni elementi koje autorka koristi da bi sintetizovala sliku izviru iz simboličkog sistema koji je ustanovljen tokom dosadašnjeg rada. Gradovi kao pozornice rascepa (iluzija-stvarnost, svest-podsvest), mehanizmi kao izvor pokretačke snage, leteći objekti, ljudi/lutke, kiborzi, energetske cevi kao prenosioci neuništive energije, svevideće oko, predmeti koji asociraju na detinjstvo kao i složena autobiografska simbolika, konačno su ujedinjeni i formatirani u trodimenzionalnim ustrojstvima slika-objekata.
Tokom dosadašnjeg umetničkog razvoja Snežana Petrović je, polazeći od akademskog poimanja grafike, preko eksperimenta i kreacija u tehnici mecotinte, kao i gradnje slikovnih simbola i alegorijskih sistema, ušla u fazu ispitivanja prostora i kreiranja ambijenata, delimično re/interpretirajući, a delom i stvarajući novu simboličku liniju. U percepciji slike-objekta, omogućila je kretanje pogleda u prostoru, uzdizanje i spuštanje ka liniji horizonta, slobodan izbor tačke posmatranja s različitih pozicija u prostoru, kao i ciljne tačke gledanja. Slično sukcesivnim fotografskim snimcima, sliku-objekat moguće je sagledati kroz bezbroj kratkih pogleda, odnosno koncentrisanih pojedinačnih doživljaja. Prostor unutar slike-objekta uključuje i viziju prirode, ali ne bilo koji predeo, već pejzaž nastanjen visokim čempresima kakve nalazimo kod renesansnih slikara, a u dvadesetom veku i kod simbolista. Uvođenjem ovakvog predela horizont postaje linija razgraničenja do koje doseže svesno; sve što je iza linije, „s onu stranu“, može se smestiti u domen nagona i tame, sada smeštenih u bezbedno spremište. Pošto je izbegla zamku podsvesnog, autorka je sada u većoj meri posvećena mehanizmima koji održavaju oblast svesnog, racionalnog, egzaktnog. Takođe, u skladu sa dosadašnjim radom, gde se u svakoj etapi pokazalo da pitanje stvaranja za autorku predstavlja ne samo estetičko, već i etičko pitanje, ona nastavlja sa oblikovanjem odgovora.

U Novom Sadu, novembar 2015.

Biografija

Snežana Petrović je likovni stvaralac mlađe generacije čija dela pripadaju umetničkom žanru figurativnog nadrealizma i fantastičnog slikarstva. Snežana Petrović, rođena je 1977. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, 2004. godine na odseku grafika u klasi profesora Milana Stanojeva. Magistrirala 2008. godine na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, odsek grafika u klasi profesora Radovana Jandrića. Doktorirala 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu na smeru grafika pod mentorstvom profesora Žarka Smiljanića. Radi kao docent na predmetu grafika na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici. Do sada je učestvovala na preko 70 grupnih i realizovala 15 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je nekoliko priznanja za svoj umetnički rad od kojih se izdvaja specijalna nagrada žirija „Premio Acqui 2011.“ za grafiku Pogled iz drugog ugla (2009.), u tehnici mecotinte, na X Međunarodnom bijenalu grafike, u Acqui Terme, Italija. Njeni radovi nalaze se u kolekcijama mnogih nacionalnih galerija i muzeja u Italiji, Rusiji, Mađarskoj, Engleskoj, Srbiji, Maleziji, SAD.
veb: www.snezana-petrovic.com, www.fb.com/snezana.petrovic.artist

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja