Изложба графичких радова ауторке Слађане Маринковић

16/12/2016

Изложба графичких радова ауторке Слађане Маринковић биће отворена 19. децембра у 19 часова у Ликовном салону Културног центра Новог Сада. Поставка изложбе трајаће до 31. децембра.

„Тема овe изложбе су пејсажи, углавном једноставни прикази, сачињени од једног или репетативних мотива, усамљени предели без људског присуства, у којима светлост креира смисаону и хроматску целину. Мотив је самом себи циљ и као симболичка и као пикторална вредност. Светлост је главни узрок који преображава стварни мотив у ликовну представу. Неоспорно је значајна трансформација мотива, која се креће од виђеног ка представљеном, помоћу посматрања и интуиције. Битан је лични дожављај уметника, осећање које настаје у тренутку када видим (доживим) одређени предео који ће постати артифицијелна визуелна представа, осећање које се учитава у рад на плочи. Оно ми поставља основни императив – да га следим, а не да рациом утрвђујем његово порекло. Рационална анализа је секунадарни процес који настаје тек након што је представа визуелно уобличена (било мисаоно, било ликовно). У природи проналазим инспирацију, она ме покреће на размишљања о универзалним темама – животу, смислу, лепоти једноставног, миру, хармонији – у којима лежи вечна тајна која ме нагони на истаживање. Светлост, која представља физичко својство природе, утиче на естетске квалитете визуелне представе. Узрочно последична веза светлости и мотива посматрачу нуди хроматску и композициону хармонију, која може и не мора имати свој слој пренесеног значења (зависи од посматрача), обзиром на то да постоји инсистирање на формалном слоју дела, односно чистим ликовним елементима и пикторалном ефекту.“
Слађана Маринковић

 О ауторки:

Слaђaнa Maринкoвић рoђeнa је 1982. гoдинe у Крупњу. Диплoмирaлa 2007. нa Фaкултeту ликoвних умeтнoсти у Бeoгрaду, oдсeк грaфикa, у клaси прoфeсoркe Кaтaринe Зaрић. Члaн je УЛУС-a и УЛУПУДС-a у стaтусу сaмoстaлнoг умeтникa. Учeствoвaлa нa вишe oд 80 групних излoжби у зeмљи и инoстрaнству. Oд 2009. aктивнo учeствуje у грaфичким рaдиoницaмa и прojeктимa ширoм свeтa. Дoбитницa je трeћe нaгрaдe нa 8. EX-YУ кoнкурсу зa грaфику, Бeoгрaд 2014.

Сaмoстaлнe излoжбe:

2016. Гaлeриja “Maркo К. Грeгoвић”, Пeтрoвaц;
2015. Гaлeриja“Š.U.N.D”, Бeoгрaд;
2014. Цeнтaр зa културу, Вaљeвo;
2014. Цeнтaр зa грaфику и визуeлнa истрaживaњa, Бeoгрaд;
2011. “Гaлeриja 96”, Приjeдoр;
2010. Цeнтaр зa грaфику и визуeлнa истрaживaњa, Бeoгрaд;
2009. “Гaлeриja Удaс”, Бaњaлукa;

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања