Likovna umetnost

Slika gradaSlika grada – Novi Sad u likovnim umetnostima 18-21. veka” je monografija koja obuhvata 200 reprodukcija preko 120 umetnika, koji su se u protekla tri veka bavili motivom Novog Sada u svojim delima. Ovu naučno-istraživački obrađenu monografsku publikaciju sastavljenu od teksta o razvoju Novog Sada i studijskog teksta o razvoju likovnih umetnosti na teritoriji grada, prate ilustracije najrazličitijih likovnih prikaza našeg grada, od najranijih gravira i cehovskih pisama na kojima se Novi Sad pojavljuje po prvi put, preko dela naših istaknutih umetnika (Milan Konjović, Milenko Šerban, Bodan Šuput, Đorđe i Ivan Tabaković…) u kojima je grad Novi Sad osnovna tema i inspiracija, pa sve do dela konceptualne umetničke prakse, video radova, performansa, gradskih i urbanih intervencija i akcija u kojima grad postaje mesto istraživanja i prostor novih otkrivanja.