АГОРА

Црњансков Тесла као прича о личности

Ауторка: Александра Зорић             Иако је драмски дио Црњансковог стваралаштва у науци о књижевности остао у сјени његових…

Подсетник на боља времена: носталгија као моћно маркетиншко средство

Аутор: Стеван Стојков   Сентиментална чежња за прошлошћу – носталгија, представља веома моћно маркетиншко средство. Носталгија се у маркетингу користи дуго, а у последњих неколико…

Тврда, мека и паметна моћ у светској политици

Аутор: проф. др Љубиша Деспотовић  У оквиру савремених међународних односа разликујемо три облика или форме моћи: тврду моћ,…

Од Римљана до Турака: Нови Сад и околина у средњем веку

Аутор: проф. др Борис Стојковски Подручје ужег градског језгра Новог Сада, чињеница, нема тако богату и славну старију,…

НАСТАНАК И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

Аутор: др Дуња Демировић Бајрами Настанак прве туристичке агенције везује се за Енглеску и прву половину 19. века,…

МОТИВ ИНЦЕСТА У ПОЕЗИЈИ ГЕОРГА ТРАКЛА И ДРАМИ КОД „ВЕЧИТЕ СЛАВИНЕ“ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Аутор: Владимир Папић             Условљеност животним околностима испуњеним страшћу и патњом, од рођења у салцбуршкој протестантској мађарско-чешкој породици у којој предмет…

ОКЛЕВЕТАНИ ИВО АНДРИЋ

Маргиналије о студији Оклеветана књижевност Бориса Булатовића   Аутор: Борислав Вукашиновић, адвокат у пензији Коаутор: Милорад Вукашиновић, новинар и публициста  …

Ишчезле средњовековне тврђаве и утврђења на тлу Војводине

Аутор: проф. др Борис Стојковски Најчешће се сматра да су тврђаве постојале само на оним местима где постоје…

ПОЛОВИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Аутор: др Љубиша Деспотовић                      Под појмом полова у међународним односима се подразумевају државе које поседују респектабилне капацитете тврде, меке и паметне моћи,…

Владавина права у Европској унији; актуелно стање, будући изазови

Аутор: др Јелена Тодоровић Лазић Европска унија почива на скупу заједничких вредности, укључујући основна права, демократију и владавину права. Ниједна демократија не може…

Миша Димитријевић на Угарском сабору

Аутор: др Милош Савин, историчар   Делимични успех који су мађарски либерални политички кругови остварили приликом договора о Нагодби довео је до тога…

АЛБАНСКО ПИТАЊЕ У КОМУНИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Аутор: мср Срђан Граовац, историчар   Уколико политички проблем Косова и Метохије сагледамо свеобухватно, кроз једну ширу историјску перспективу, сигурно ће…

Путујуће позориште Шопаловић – између стварности и уметности

Ауторка: Тијана Митровић Сажетак: Рад се бави драмом Путујуће позориште Шопаловић која показује запостављено место позоришта у друштву у време окупације…

АНДРИЋЕВИ ПЈЕСНИЦИ

Аутор: Ђорђо Сладоје О поетским састојцима у Андрићевој прози писали су многи, међу њима и неки од најбољих књижевних тумача, али…

Кнез Павле између Лондона и Берлина

Аутор: Милован Балабан, историчар   Главни стратешки циљ спровођен у последње две године владавине намесника Кнеза Павла Карађорђевића може се дефинисати…