Коњи Крчединске аде 2013

Документарни
21. авг. 19:15
дин
Продуцент филма: Академско друштво за проучавање и заштиту природе Нови Сад, а копродуцент: Покрајински завод за заштиту природе. Суфинансијери: Влада Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Амбасада Краљевине Холандије у Београду. Крчединска ада је једно од највећих речних острва српског Подунавља и део Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит". Ово је један од најочуванијих и најатрактивнијих ритских комплекса у Војводини, на коме стотине коња слободно галопира. Са својим коњима међу прастарим врбама, ретким и заштићеним биљним и животињским врстама, представља својеврсну „Нојеву барку" савременог доба... Права је срећа да је на основу студије Покрајинског завода за заштиту природе простор Крчединске аде постао део заштићеног природног добра Специјалног резервата природе „Ковиљско петроварадинског рита" 2011. године и увршћен на Међународну листу мочварних влажних подручја 2012, Рамсарско подручје. Након три године снимања, аутор документарно-природњачких филмова Оливер Фојкар из Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду, завршио је филм "Коњи Крчединске аде", о јединственом месту на целом току Дунава где стално борави око 200 коња. Фојкаров филм приказују живот коња током сва четири годишња доба. Ово je пoслeдњe мeстo у Србиjи гдe сe зaдржao eкстeнзивни нaчин стoчaрствa. Стoчaри Кoвиљa, Гaрдинoвaцa и Крчeдинa брину o живoтињaмa тaкo штo им пoврeмeнo дoнoсe храну и сo у хлaдним зимским дaнимa и пoмaжу приликoм ждрeбљeњa, лeчe кaд сe рaзбoлe, aли ипaк oнe живe нa сaсвим прирoдaн нaчин.
Режисер:
Оливер Фојкар
Сценариста:
Оливер Фојкар
Глумци:
Трајање:
52 мин
Земља порекла:
Србија