Eksperiment naživo 2018

Experimentum in vivo (1. i 2.)

Dokumentarni
25. dec. 21:00
0 din
27. dec. 17:00
0 din
Dugometražni dokumentarni film ,,Eksperiment naživo Experimentum in vivo“ je ostvaren 2017. i 2018. u produkciji Agencije za TV produkciju ,,Slobodna produkcija“. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. U filmu se istražuju i analiziraju posledice NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje ljudi i životnu sredinu Srbije. Tema je obrađena multidisciplinarno, sa aspekta medicine, veterine, fizike, hemije, biologije, ABH odbrane, zagađenja životne sredine i drugih oblasti. Snimanje se obavljalo na području cele Srbije, odnosno u Preševu, Bujanovcu, Vranju, Surdulici, Nišu, Pirotu, Beogradu, Pančevu, Mitrovici, Šapcu i Novom Sadu... U filmu svedoče o posledicama više od 40 sagovornika, pretežno naučnika i stručnjaka iz naših vodećih instituta i fakulteta. Osnovni kriterijum za izbor sagovornika je bio da su istraživači publikovali stručni ili naučni rad koji se bavi problemom posledica NATO bombardovanja. Takođe, u filmu kao sagovornici učestvuju i žrtve bombardovanja, za koje se osnovano smatra da su oboleli zbog posledica izloženosti radiološkim i hemijskim agensima, kao i članovi porodica onih lica koji su preminuli. Snimljeni materijal je trajao više od 60 sati, od čega je montiran dvodelni dugometražni film u trajanju od 3 sata i 47 min. Brojnu produkcionu i saradničku ekipu predvodio je reditelj filma mr Andrija Dimitrijević, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti Novi Sad. ,,Eksperiment naživo, Experimentum in vivo“ je posvećen scenaristkinji Aleksandri Stanković Nešić, koja je preminula 2017. godine. Kao dugogodišnji novinar, ona je mnogo puta boravila na bombardovanim, kontaminiranim područjima na jugu Srbije. Aleksandra je boraveći istraživala i uočila prvo, povećanje broja obolelih i umrlih lica od različitih malignih bolesti i drugo, da je taj podatak povezan sa činjenicom da su svi oni ili meštani ili zaposleni angažovani na mestima kontaminacije i koji su duže ili kraće vreme provodili u zagađenim oblastima. Nažalost, Aleksandra se takođe razbolela od neizlečive bolesti i preminula pre završetka svog poslednjeg dokumentarnog filma.
Režiser:
Andrija Dimitrijević
Scenaristi:
Glumci:
Trajanje:
227 min
Zemlja porekla:
Srbija