Вања Кеврешан, гитара

query_builder

Вања Кеврешан, рођен је у Еслингену (Немачка), пореклом из Зрењанина, (Србија). Студирао на Универзитету за музику и извођачке уметности у Грацу (Аустрија) и дипломирао са почастима (2002). Води сопствене пројекте Вања К3, Кевстуник, Фрирајдерс, Filf’s & Teens, Afterparticians feat. David Binney, Unleashed Bop Force.  Живи у Берлину (Немачка) и предаје као професор Џез гитаре и импровизације на ФМУ – Београдском Факултету музичке уметности/Џез одсек од 2011. године. Вања је наступао са именима као што су: Дејвид Бини, Карл Ратзер, Петер Херболзхеимер, Дин Боуман, Милес Грифитх, Душко Гојковић, Уве Плат, Џо Сандерс, Гералд Клаyтон, Том Лелис, Ед Неумеистер, Ваyне Дарлинг, Jaleel Shaw, Tom Craine, Игор Лумперт,  Jure Pukl, Mark Murphie, Sheila Jordan, Margitte Juenemann, Jonathan Blake, Eric Harland, Fritz Pauer, the Bernd Lueff Jazz Forum Septet, Анђелко Ступар, Милан Николић, Сава Милетић, Миша Блам, Лазар Тошић, Марко Ђорђевић, Васил Хаџиманов, Алан Џонс итд. , и снимао са Весном Петковић: (A New One – ZAMA/2007), Мајом Јаку (Message-PG/2005 ), Jazz Room (Clockwise-2012), Chuii (Third Stone From The Sun-Svinaweb/2015), итд…

VANJA KEVRESAN, born in Esslingen/Germany, originally comes from Zrenjanin/Serbia. He studied at the University of Music and Performing Arts in Graz/Austria and graduated with honours (2002). He leads his own projects Vanja K3, Kevstunik, Freeriders, the Filf’s & Teens, the Afterparticians feat. David Binney, Unleashed Bop Force. He is living in Berlin, Germany and has been teaching as Profesor of Jazz Guitar and Jazz Improvisation at the FMU-Belgrade Music University/Jazz Department since 2011. Vanja has performed with: David Binney, Karl Ratzer, Peter Herbolzheimer, Dean Bowman, Miles Griffith, Dusko Goykovich, Uwe Plath, Joe Sanders, Gerald Clayton, Tom Lellis, Ed Neumeister, Wayne Darling, Jaleel Shaw, Tom Craine, Igor Lumpert, Jure Pukl, Mark Murphie, Sheila Jordan, Margitte Juenemann, Jonathan Blake, Eric Harland, Fritz Pauer, the Bernd Lueff Jazz Forum Septet, Anđelko Stupar, Milan Nikolić, Sava Miletić, Miša Blam, Lazar Tošić, Marko Đorđjević, Vasil Hadžimanov, Allan Jones, etc., and has recorded with Vesna Petković-( A New One – ZAMA/2007 ), Maya Yaku (Message-PG/2005 ), Jazz Room (Clockwise-2012), Chuii (Third Stone From The Sun-Svinaweb/2015), etc.

0Shares

Остави коментар

comment
Ваша имејл адреса неће бити јасно објављена. Поља која су обавезна обележена су са *
account_circle
email
language