Матјаж Микулетич, тромбон

16/05/2017

Матјаж Микулетич, по завршетку Средње музичке школе, уписује се на Универзитет за музику и извођачке уметности у Грацу, на џез одсек. Године 2001, стиче Мастер диплому под покровитељством професора Еда Неумеистера. Као члан Биг бенда Универзитета у Грацу, сарађивао је са бројним уметницима међу којима су Herb Pomeroy, Peter Erskine, Clark Terry и Ed Neumeister. Током студија учествовао је у пројекту Swinging Europe са одабраним музичарима на једномесечној турнеји широм Европе 1999. године. Тренутно живи у Љубљани и ради као солиста, диригент, композитор и аранжер у Биг бенду РТВ Словеније. Често свира са разним ансамблима у Италији и Хрватској: Мирокадо, латино џез групе Ocho Rios, Ten Directions… У мају 2004, наступио је са ЕБУ биг бендом у Швајцарској. Године 2006, је снимио Hаppy Christmas у сарадњи са Биг бендом РТВ Словеније. Овде се представио не само као музичар, него и као успешни аутор, аранжер и диригент. Поред тога, бави се аранжирањем и компоновањем у другим музичким жанровима. На пример, учествовао је као аранжер у кубанском музичком пројекту, који је снимљен на Куби. Издати ЦД је био номинован за Греми награду за латино музику 2013. године, а 2010. добио је Награду за значајан рад у области уметности Музичке академије, Универзитета у Љубљани. Као студијски музичар снима и аранжира за многе друге музичке групе.

After completing the secondary music school, he enrolled at the University of Music and Performing Arts Graz, Jazz Department. In 2001 he received master’s degree under the supervision of Prof. Ed Neumeister. As a member of the Big Band Graz University he collaborated with several musicians, including Herb Pomeroy, Peter Erskine, Clark Terry, and Ed Neumeister. During his studies he participated in the project „Swinging Europe“ with selected musicians on a one-month tour through Europe in 1999. He currently lives in Ljubljana and works as a soloist, conductor, composer and arranger for the Big Band RTV Slovenia. He frequently participates in various ensembles in Italy and Croatia: Mirokado, Latin-jazz groups Ocho Rios, Ten Directions… In May 2004, he performed with the EBU Big Band in Switzerland. In 2006 he recorded „Hippy Christmas“ in cooperation with the Big Band RTV Slovenia. Here, he not only presented himself as a musician, but also as an accomplished author, arranger and conductor. In addition, he is involved in arranging and composing in other musical genres, for example, he participated as an arranger in the Cuban music project, which was recorded in Cuba. The released CD was nominated for a Latin Grammy in 2013. In 2010 he received the Award for Important Work in Art from the Academy of Music, University of Ljubljana. As a studio musician he also records and arranges for many other music groups.

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања