Игор Молнар Ђанго, бас гитара

query_builder

Игор Молнар, бас гитариста, контрабасиста и композитор. Рођен 1965. године у Новом Саду. После завршене Средње Музичке школе „Исидор Бајићˮ,студирао је композицију у класи проф. Рудолфа Бручија и Мирослава Штаткића. Године 1991. уписује студије џез-музике на „Франц Листˮ академији у Будимпешти. По завршеним студијама 1995, враћа се у Нови Сад и ради као уредник емисије „Џез импулсˮ на тв „НС+ˮ и диригент Војвођанског омладинског Биг Бенда. Од 1997. до 1999. године ради као уредник музичких програма у Културном Центру Новог Сада, оснива мали џез фестивал Џезтајм фест и поставља прву школу џеза под покровитељством „Соросˮ фондације за отворено друштво.У том периоду води и свој састав Хавана Џам са мадагаскарским певачем и перкусионистом Јеанот Рандимбиарисон-ом. Од 2002. године ради као водитељ џез радионице Средње Музичке школе „Исидор Бајићˮ и сарађује и свира са бројним страним и домаћим џез музичарима. Многи полазници те класе су сада на вишим годинама студија џеза на музичким академијама широм Европе. Ради за ALE smn универзитет и лиценцирани је инструктор за џез Британског Royal Coledge of Music. Са својим саставима је, као аутор и инструменталиста, учествовао на бројним већим џез манифестацијама у Србији и Земљама окружења. Тренутно води свој састав Round Midnight Quartet који негује пост бап стил и пројекат City Raiwalker.

Bass guitarist, double bass player and composer Igor Molnar was born in Novi Sad in 1965. After completion of his high school education at Music School “Isidor Bajić”, he studied composition in class of Prof. Rudolf Bruči and Miroslav Štatkić. In 1991 he started studying jazz music at the academy “Franc List” in Budapest. Upon graduation in 1995, he returned to Novi Sad where he worked as an editor of programme called “Jazz Impuls” on “NS+” television channel and the conductor of the Vojvodina Youth Big Band. From 1997 to 1999 Igor Molnar worked as an editor of music programmes at the Cultural Centre of Novi Sad, founded a small jazz festival called “Jazztime Fest” and the first jazz school under the patronage of the Soros Open Society Foundations. At that time he also led his group “Havana Jam” with a Madagascar singer and percussionist Jeanot Randimbiarison. Since 2002 he has been leading jazz workshops of SMS “Isidor Bajić” and collaborating with a number of foreign and domestic jazz musicians. Many students of this class have continued their studies of jazz at music academies throughout Europe. He works for the “YALE SMN” University and is a jazz instructor licensed by British “Royal College of Music”. Igor Molnar has appeared at numerous important jazz events in Serbia and the countries of region as an author and performer. He is currently leading his own band “Round Midnight Quartet”, which fosters post bap style, and the project “City Raiwalker”.

Остави коментар

comment
Ваша имејл адреса неће бити јасно објављена. Поља која су обавезна обележена су са *
account_circle
email
language