Федор Рушкуц, контрабас

query_builder

Федор Рушкуц, контрабасиста, рођен је у Новом Саду 1980. године. Први контакт са музиком имао је у шестој години живота. После завршене ниже музичке школе у којој је свирао виолину, мења инструмент и Средњу музичку школу “Исидор Бајић” завршава на одсеку контрабас, у класи проф. Горана Керлете.  После Музичке школе “Исидор Бајић” одлази на студије, прво у Грац (Аустрија), код проф. Wayne Darling -a, а после у Келн (Немачка, 2002) код проф. Dieter Manderscheid-a, где је и дипломирао 2005. године. Мастер студије завршава 2005. године.  Добитник је бројних награда, што са разним ансамблима, што појединачних награда, од којих му је најдража она коју је освојио као најбољи контрабасиста са такмичења Jimmy Woddy Award 2008. године. Наступа широм Европе и у Русији, а може се чути на више од десет издања са разним саставима. Са групом East Affair 2010. године учествује и у филму WDR телевизије “Global Lokal“.  Између осталих, сарађивао је са Кeith Copeland, Dennis Rowland, Cristian Jacob, Antonia Bennet, Eliot Mason, Uwe Plath … Стални је члан Gerencmagnus Mehl Quinteta и Quarteta East West European Jazz Orhestra TWINS 2010. године. У пролеће 2010. године се вратио у Нови Сад где живи и ради. У Културном центру Новог Сада публику је упознао са ауторским радом у извођењу бенда ФЕДОРКЕСТРА. Снимио је двадесетак ЦД издања у земљи и иностранству.

Born in Novi Sad in 1980, Fedor Ruškuc, a double bass player, had his first encounter with music at the age of 6. After elementary music school where he played the violin, he changed the instrument, completing the secondary music education at the ”Isidor Bajić” music high school in the Double Bass Department with Prof. Goran Kerleta.  After Music School ”Isidor Bajić”, he wento on to study, first in Graz (Austria) with Prof. Wayne Darling and then in Cologne, Germany (2002) with Prof. Dieter Manderscheid, where he graduated with a Master Diploma in 2005.

The winner of numerous awards, both with varous ensembles and solo, he charished most the one he won as the best double bass player in the “Jimmy Woddy Award 2008”  competition.  He has performed all over Europe and in Russia, and can be heard on more than ten resealses with different bands. With the group “East Affair” he took part in the 2010 film production of the WDR television “Global Local”.  Among others, he has collaborated with Keith Copeland, Dennis Rowland, Christian Jacob, Antonia Bennet, Eliot Mason, Uwe Plath, to name a few. Fedor is a permament member of the Ferenc and Magnus Mehl Quartet and Quartet, and the East West European Orchestra TWINS 2010. In spring 2010 he returned to Novi Sad, where he still lives and works. He has presented his authorial work performed by the band Fedorchestra to the audience at the Cultural Centre of Novi Sad. He has recorded about twenty CDs in our country and abroad.

Остави коментар

comment
Ваша имејл адреса неће бити јасно објављена. Поља која су обавезна обележена су са *
account_circle
email
language