Конфучијанизам као основа Иницијативе Појас и пут

09/12/2019

Аутор: мср Мирела Лончар

 

У октобру 2019. године НР Кина обележила је седамдесет година од свог оснивања. За седамдесет година постојања, НР Кина забележила је значајан успон и постала друга економија света. НР Кина позиционирала се као значајан регионални, али и глобални актер. Основно питање које се данас поставља о НР Кини гласи: како усмерити ову значајну глобалну силу на најбољи могући начин? (1) Одговор на то питање налазимо у једном од најзначајнијих економских и културних пројеката данашњице, који спроводи НР Кина, а који носи назив „Иницијатива Појас и пут“. „Иницијатива Појас и Пут“ представља „Нови Пут свиле“ који има за циљ економску и културну кооперацију и повезаност Азије, Европе и Африке, како би се створила заједница судбине и будућности. Циљ „Иницијативе Појас и Пут“ јесте оживљавање цивилизације, тачније стварање инклузивне глобализације, која носи назив Глобализација 3.0. Глобализацијом 3.0. остварује се „Кинески сан“ кроз правила Win-Win ситуације, у којој ће сви бити на добитку. (2)

 Основу и темељ за реализацију овог значајног глобалног пројекта налазимо у конфучијанизму. Наиме, како заступају Нукрет Сандал и Џонатан Фокс, религија представља значајан фактор који утиче на политику и међународне односе. Религија на више начина утиче на међународне односе, а један од тих начина јесте религијски идентитет. Поред тога, према ауторима Сандалу и Фоксу, религија може дефинисати „правила игре“, како би се остварило одређено економско савезништво и политички договор. (3)

Кинески идентитет је у највећој мери обликован кинеском културом. Кинеска култура је обликована следећим религијама: конфучијанизам, будизам и таоизам. Међутим, корисно је нагласити да је управо конфучијанизам имао највећу улогу у обликовању кинеске културе. Конфучијанизам, по неким ауторима, представља религију, док према другим ауторима, конфучијанизам се пре може идентификовати као политичко и социјално учење. Кључна пузла у слагалици разумевања конфучијанизма јесте управо сазнање које нам даје проф. др Мирољуб Јевтић. Наиме, Јевтић налази да је конфучијанизам, социјално и политичко учење, пре него религија. Мада је начин примене тог социјалног и политичког учења добио форму религије.(4)

Оснивач Конфучијанизма је Конфучије или Велики учитељ К’унг. Конфучије је настојао да шири идеје о појединцу, породици, држави и Небу, како би унапредио и побољшао друштво. Конфучије је истицао да су образовање и неговање врлина најпотребнији, како би човек постао узвишени господин. Главна вредност конфучијанизма је човечност, док породица представља основну ћелију друштва. У породици сваки члан има одређену улогу и дужност. Породица се у конфучијанизму сматра малом државом, док држава представља проширену породицу. Три главна елемента државе у конфучијанизму су: народ, божанство и владар. Међутим, народ је главни и први елемент државе. Циљ конфучијанизма јесте стварање хармоничног друштва у коме ће народ бити задовољан. Конфучијанизам је био државна религија и то у доба династије Хан. Међутим, у XX веку Мао Цетунг је настојао да искорени конфучијанизам, и тада ова значајна религија губи улогу коју је имала. Међутим, вредности конфучијанизма, као што су поштовање породице, ауторитета, образовање, историје, традиције, Неба и Земље и даље обликују кинески идентитет. (5)

Као што смо већ навели, НР Кина је у последњим годинама достигла значајан економски успон и то управо због тога што се водила вредностима конфучијанизма. Мада,  економски успеси и других земаља Источне и Југоисточне Азије дугују свој успон управо вредностима конфучијанизма,  које су уткане у азијске вредности. (6) Исто тако,  један од најзначајнијих економских пројеката данашњице који спорводи НР Кина, Нови Пут свиле, тачније, Иницијатива Појас и пут, заснива се, такође, на конфучијанизму.

Иницијатива Појас и пут први пут је представљена 2013. године од стране председника НР Кине, Си Ђипинга. Ова Иницијатива обухвата 2 крила и то: Економски појас пута свиле и Поморски пут свиле за XXI век. (7) Међутим, најављена Иницијатива се проширила 2018. године, када је НР Кина најавила могућност увођења и Поларног пута свиле, због што веће повезаности на свету. (8) Иницијатива Појас и пут има за циљ остварење и унапређење Евроазијске кооперације, инклузивности и сарадње, повезивањем Азије, Европе и Африке, и то по узору на древни Пут свиле. Иницијатива Појас и пут обухвата пет нивоа повезаности и то: повезаност политике, инфраструктуре, економије, трговине и срца људи, како би се остварио пројекат шест економских коридора повезаности.

Ова Иницијатива настоји да успостави нови модел глобализације, која се назива Глобализација 3.0. Глобализација 3.0 гледа на свет као на породицу, тачније у Глобализацији 3.0. све земље ће припадати истој породици, по узору на учење конфучијанизма. Иако Иницијатива Појас и пут у првом плану истиче оснаживање транспортних мрежа и инфраструктуре, председник Си Ђипинг наводи да је крајњи циљ Иницијативе заправо култура, тачније стварање заједнице заједничке будућности и судбине. (9) Заједница заједничке будућности и судбине обухватиће различите цивилизације, културе и друштва, како би се остварило хармонично друштво, што је и циљ конфучијанизма. А како је конфучијанизам, још у време древног Пута свиле имао толерантан однос према различитим културама и религијама, као што су будизам, хришћанство и ислам, налазимо да ће конфучијанизам и данас омогућити садејство различитих цивилизација и култура ради општег циља. (10) Наиме, циљ Иницијативе јесте да се инклузивном глобализацијом и оживљавањем цивилизација оствари Win-Win ситуација, како би сви били на добитку.

Слика бр. 1: Приказ Иницијативе Појас и пут, Извор: сајт Belt and Road Initiative

Поред економске, транспортне и инфраструктурне повезаности и сарадње, Иницијатива Појас и пут залаже се за унапређење културне и научне сарадње. Наиме, образовање је једно од кључних категорија конфучијанизма и само образовањем и неговањем врлина можемо достићи модел узвишености, како би на најбољи начин служили народу, који је кључни елемент државе. У циљу унапређења културне и научне сарадње, НР Кина, у оквиру Иницијативе Појас и пут, планира отварање великог броја Института „Конфучије“, као и организовање разних предавања, размена студената итд. Поред тога, Иницијатива Појас и пут пласира и нови вид дигиталне повезаности кроз интернет за све и интернет свега. Наиме, НР Кина настоји да буде значајан дигитални лидер и ради на дигиталној економији, „E-Silk Road“, као и на унапређењу технологије 5G. (11) Иницијатива Појас и пут се у имплементирању интернета за све води учењем конфучијанизма и интеракцијом човека и  компјутера по узору на интеракцију Неба и Земље. (12)

Како видимо, вредности конфучијанизма су уткане у основу Иницијативе Појас и пут, како би се на најбољи начин остварила поменута Win-Win ситуација која има за циљ општи интерес. Наиме, Win-Win ситуација представља део језика теорије игара. Теорија игара настала је средином XX века и обухвата две врсте игара. Прва игра јесте коначна, док је друга игра бесконачна. Прва се игра у циљу победе и у њој налазимо једног победника и једног губитника. Друга се игра ради наставка игре и у њој наилазимо на две могуће ситуације. Прва ситуација јесте управо Win-Win ситуација, у којој су сви на добитку, док је друга ситуација Lose-Lose ситуација, у којој сви губе. Можемо рећи да се конфучијанизам понајвише уклапа у врсту бесконачне игре која обухвата Win-Win ситуацију, у којој су сви на добитку, управо из чињенице да у конфучијанизму нема националног интереса већ само општег. (13) Служећи се теоријом игара, можемо закључити да религија може успоставити „правила игре“ како би се остварио одређени политички договор и економско савезништво.

Поред свих позитивних чињеница о Иницијативи Појас и пут, корисно је нагласити и изазове који се могу појавити на путу реализације овог значајног пројекта НР Кине. Наиме, рута Иницијативе Појас и пут обухвата многе земље са различитим политичким системима, културама и религијама. Неке од ових земаља имају нерешена политичка и друштвена питања. Исто тако, НР Кина може се суочити и са разним безбедоносним питањима, питањима тероризма, питањима интеграције Авганистана у руту Иницијативе,   као и питањима могуће доминанте улоге НР Кине у многим регионима, који исто тако  представљају интересне сфере других великих сила. Ту пре свега мислимо на земље централне Азије и Балкана. У централној Азији, Казахстан и Узбекистан имају топле билатералне односе са НР Кином и ове земље су ентузијастично примиле вест о инвестицијама у оквиру Иницијативе Појас и пут. Ова ситуација може условити политичко и економско надметање за доминантну улогу у региону централне Азије од стране НР Кине, Руске Федерације, Републике Турске као и САД и Европске уније. Док на Балкану кључног партнера НР Кини представља Република Србија. НР Кина настоји да кроз јачање присуства у Републици Србији ојача своје присуство и на целом Балкану. Поред тога, Република Србија представља „мост“ између НР Кине и Европе. Ова ситуација такође може привући пажњу других великих сила којима је Балкан интересна сфера.(14) Оно што је свакако битно питање у имплементирању ове Иницијативе јесте питање САД, тј. како САД гледају на успон НР Кине и Иницијативу Појас и пут. (15)

Како би се на најбољи могући начин међународна јавност упознала са бенефитима, али и могућим последицама пројекта Иницијативе Појас и пут, налазимо да би што интезивнија међународна, научна и културна сарадња била изузетно корисна. У оквиру ње би се држала предавања и конференције о овом значајном глобалном пројекту.

За крај, навешћемо пословицу коју је председник НР Кине, Си Ђипинг, изговорио приликом посете Монголији 2014. године, а која гласи: „Ако желиш да стигнеш брзо, иди сам; ако желиш да стигнеш далеко, иди у друштву.“ (16) Управо ова пословица, на најбољи могући начин, описује сврху и намеру Иницијативе Појас и пут.

Литература:

 • Лемптон, Дејвид М, Следити лидера руковођење Кином од Денг Сјаопинга до Си Ђинпинга, ЦИРСД, Београд, 2015.
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet – Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • Sandal Nukhet A. and Fox, Jonathan, Religion in International Relations Theory – Interactions and possibilities, London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2013.
 • Јевтић, Мирољуб, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
 • Hubler, Doroti i Tomas, Konfučijanizam svetske religije, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
 • Rošker, J, Modern Confucianism and the Concept of „Asian Values“, Asian Studies, IV (XX), 1, 2016, 153-164.
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet; Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet; Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • Dellios, Rosita, Silk Road of the Twenty-first Century: The Cultural Dimension, Asia & Pacific Policy Studies,4, no.2, 2017., pp. 225-236.
 • Paulo, Mireia, China-Europe Investment Cooperation: A Digital Silk Road in Yu Chang, Lilei Song and Lihe Huang (eds.) The Belt & Road Initiative in the Global Arena-Chinese and European Perspectives, Palgrave Macmillan, Springer, Singapure, 2018., pp. 177-206.
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet – Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • Dellios, Rosita, Silk Road of the Twenty-first Century: The Cultural Dimension, Asia & Pacific Policy Studies,4, no.2, 2017., pp. 225-236.
 • Jian, Junbo, China in Central Asia and the Balkans: Challenges from a Geopolitical Perspective in Yu Chang, Lilei Song and Lihe Huang (eds.) The Belt & Road Initiative in the Global Arena-Chinese and European Perspectives, Palgrave Macmillan, Springer, Singapure, 2018., pp. 241-262.
 • Lončar, Mirela, Book review, Wang Yiwei, China Connects the World – What’s Behind the Belt and Road Initiative, The Review of International Affairs, The Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Vol. LXX, No. 1173, 2019, pp. 77-79.
 • Điping, Si, Priče i kazivanja, Kineska mudrost – prošlost, sadašnjost i budućnost, Albatros Plus, Beograd, 2019.

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања