Uhvati sa mnom ovaj dan!

24/09/2014

     Festival filmova koji menjaju perspektivu
     Filmovi na temu invalidnosti i filmovi čiji su autori (glumci, scenaristi, režiseri) osobe sa invaliditetom

 Ovogodišnji 12. festival će biti održan

od 22.09. do 28.09.2014. u Novom Sadu

i 27-28.10. u Rijeci.

Projekcije filmova u Novom Sadu su

u Kulturnom Centru Novog Sada u 17 sati.

   Prateći program: Filmske radionice, izložbe, seminar za novinare…

 

Ovogodišnji pokrovitelji festivala:

Grad Novi Sad, Erste banka, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Logistička podrška: Kulturni centar Novog Sada

Partner: Udruga Spirit, Rijeka

 

Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu „Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom“, odnosno na temu invalidnosti kao i prateće programe: filmske radionice, tribine / razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Bitan deo festivala je i Filmski karavan koji obuhvata najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.

Program filmskog festivala osmišljen je da bude pristupačan, raznovrstan, kreativan i jedistven. Ima
međunarodni karakter i realizuje se od 2003. godine sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime želi da se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

U toku 2003. Festival je bilo posvećen obeležavanju Evropske godine osoba sa invaliditetom. Povodom 2004. – Evropske godine posvećene edukaciji mladih kroz sport, organizovan je festival posvećen sportistima sa invaliditetom, sa akcentom na Paraolimpijadu. Tokom 2005. i 2006. godine akcenat je bio na aktivnostima i dostignućima umetnika sa invaliditetom. U 2007. godini festival je obeležio Evropsku godinu jednakih mogućnosti za sve, 2008. Evropsku godinu interkulturalnog dijaloga i 2009. Evropsku godinu kreativnosti i inovativnosti mladih sa invaliditetom. Tokom 2010. festival je bio u znaku Evropske godine inkluzije. 2011. je obeležena Međunarodna godina mladih i Evropska godina volonterizma, sa akcentom na servis personalnih asistenata – kao vid podrške osobama sa invaliditetom.
S obzirom na kontinuitet trajanja, festival je u jedanaest godina postojanja, privukao pažnju brojnih medija i kao tema bio svakodnevno prisutan u štampanim i elektronskim medijima. Veliki broj učesnika i posetilaca (skoro 5000 osoba), zanimljivi filmovi i izazovne teme, interaktivni program, diskusije, jedinstvene izložbe, edukativni seminari i perfomansi u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom doveli su do toga da učesnici i posetioci Filmskog festivala prepoznaju vrednost ovog projekta i da se u sve većem broju pridružuju projektnom timu i aktivnostima. Međunarodni karakter, koji je prisutan od samog početka, te podrška gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti, kao i brojnih privatnih i javnih organizacija, doprinosi veličini manifestacije, a iskustva i uključenost osoba sa invaliditetom je od neprocenjivog značaja, kako za njihov lični razvoj i promociju, tako i za sve posetioce projektnih aktivnosti.
Organizatori Filmskog festivala su Kreativno afirmativna organizacija „Parnas“ iz Novog Sada, Udruga Spirit iz Rijeke u saradnji sa brojnim partnerskim organizacijama.

Od 2011. godine uspostavljena je saradnja sa Udrugom SPIRIT iz Rijeke. U novembru mesecu SPIRIT je održao jednodnevnu Reviju filmova sa našeg festivala pod nazivom UHVATI FILM.

2012.godine 2.i 3. Novembra SPIRIT realizuje dvodnevni festival u Rijeci zbog čega se od tada prepoznajemo kao Filmski festival „UHVATI SA MNOM OVAJ DAN / UHVATI FILM 

 

Međunarodni filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unet je u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Žižić sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana (Ćumura) Žižić, Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja