U Narodnoj biblioteci Srbije održana uspešna prezentacija projekta “Digitalizacija (Ubrojčavanje) kulturne baštine Novog Sada”

01/11/2013

U Narodnoj biblioteci Srbije održana uspešna prezentacija projekta “Digitalizacija (Ubrojčavanje) kulturne baštine Novog Sada”Projekat ”Digitalizacija (Ubrojčavanje) kulturne baštine Novog Sada” predstavljen je na dvodnevnoj naučno-stručnoj konferenciji “ Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine“ u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

Naučno-stručna konferencija “Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine” je redovan godišnji skup koji od 2002. godine organizuju Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodna biblioteka Srbije, Nacionalni centar za digitalizaciju, a to je ujedno i potprojekat 9 projekta 44006 Ministarstva za nauku Srbije. Ovogodišnja Konferencija održana 31. oktobra i 1. novembra, posvećena je multidisciplinarnim aspektima digitalizacije nacionalne kulturne i naučne baštine.

Teme ovogodišnje Konferencije su bile “Razmatranje elemenata za formulisanje nacionalne strategije digitalizacije naučne i kulturne Baštine” , kao i “Predstavljanje tekućih projekata digitalizacije, standarda za digitalizaciju, stručnu obradu, čuvanje i prezentaciju nacionalne baštine, tehnoloških aspekata digitalizacije – algoritmi, softverska implementacija i primene novih tehnologija i drugih pridruženih tema.

Projekat ”Digitalizacija (Ubrojčavanje) kulturne baštine Novog Sada” predstavili su Rade Božović u ime Kulturnog centra Novog Sada i Dušan Ranđelović u ime kompanije Pantajp (Pantype) zadužene za izradu platforme BBNS.

Rade Božović je prisutne upoznao sa zadacima i ciljevima projekta Digitalizacija (Ubrojčavanje) kulturne baštine Novog Sada, predstavio je opštu statistiku interneta i digitalnih biblioteka. Ukazano je na važnost dobre saradnje između partnerskih insitucija uključenih u projekat, izbor građe i platforme. Dušan Ranđelović je detaljnije upoznao prisutne sa karakteristikama same platforme pa je bilo reči o otvorenosti pristupa, otvorenosti koda, primeni otvorenih standarda, multidimenziono predstavljanje digitalne baštine (po geografskoj, vremenskoj ili tematskoj pripadnosti),jednako usmerenje ka krajnjem korisniku kao i ka stručnim institucijama, omogućavanje aktivnog učešća krajnjem korisniku u obogaćivanju digitalne (zavičajne) kulturne građe.

Pored ovoga, ukazano je na tehniče detalje platforme kao što su jezičke specifičnosti u vidu podrške za dva srpska pisma i više stranih jezika (na svim nivoima platforme – od prikaza i pretrage do baze i protokola/standarda), tehničke specifičnosti usled posebne, dodatne uloge koju platforma preuzima u hostovanju samih digitalnih objekata, uža geografska i tematska usmerenost što povlači veći nivo detalja kojim se objekti predstavljaju, na osnovu kojih se klasifikuju i po kojima su pretraživi. BBNS predstavlja živi sistem, prilagodljiv i krajnem korisniku i stručnim institucijama kako bi zajedno oslikali i obogatili digitalnu baštinu Novog Sada.

Predstavljanje platforme BBNS izazvalo je veliko interesovanje prisutnih na Konferenciji tako da je nakon zvaničnog predavanja bilo i diskusije na temu digitalizacije jer su prisutni postavljali brojna pitanja, a zainteresovaost za ovu temu je potvrđena i pozivom da tim okupljen oko projekta BBNS održi prezentaciju na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja