Tribina ”Uloga srpske političke elite iz Vojvodine u donošenju Vidovdanskog ustava Kraljevine SHS 1921.”

09/12/2016

Profesor doktor Saša Marković održaće tribinu ”Uloga srpske političke elite iz Vojvodine u donošenju Vidovdanskog ustava Kraljevine SHS  1921.” u ponedeljak 12. decembra sa početkom u 18 časova na „Tribini mladih“.

Odlukama ‘’Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji“, Vojvodina (Banata, Bačka i Baranje) je postala sastavi deo Kraljevine Srbije. Politički, ustavni i nacionalni proces konstituisanja jugoslovenske države otpočeo je već decembra 1918. godine. Predstavnici srpske političke elite, predratne Radikalne stranke i pristalice stvaranja demokratske stranke aktivno su se uključili u ovaj proces. Različiti pogledi u vezi sa ustavno-pravnim identitetom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca uslovili su novu disperziju stranačko-političkog života u Vojvodini. Proces donošenja ustava novoformirane države bio je određen centralističkim i federalističkim pristupima. Među vojvođanskim političkim akterima prevladavalo je stanovište o čvrstom ustavnom i nacionalnom jedinstvu jugoslovenske države. Jaša Tomić, Aleksa Ivić, Jovan Lalošević su bili korifeji ovog stava.

Foto: Milica Stojanac

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja