Tribina „Nacionalna ideja Ujedinjene omladine srpske“

29/03/2017

Tribina „Nacionalna ideja Ujedinjene omladine srpske“  autora prof.  dr Saše Markovića biće održana u petak 31. marta sa početkom u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Nastanak Ujedinjene omladine srpske vezuje se za sedmu deceniju 19. veka kada među srpskim intelektualcima prodiru moderne evropske ideje liberalizma i romantičarskog prifilisanja nacionalne ideje. Poneti emotivnim doživljajem istorijske prošlosti, oslonjeni na delo Petra II Petrovića Njegoša, pre svih mladi ljudi, u pokušaju da artikulišu svoju umetničku viziju očekivali su što skorije ostvarenje nacionalne slobode i državne nezavisnosti Srba. U tom cilju formirana je Ujedinjena omladina srpska – organizacija koja je okupljala ljude koji su verovali u slobodarsku misiju Kneževine Srbije i njenu pijemontsku ulogu u oslobođenju srpskog naroda od Otomanske i Habzburške imperije. Vladimir Jovanović je bio najistaknutiji predstavnik ove organizacije, energičan nacionalni revolucionar i promoter ideja o parlamentarizmu, individualizmu i slobodnom političkom udruživanju kao okosnici demokratizacije srpskog društva. Poneti zanosom nezavisne nacionalne doktrine, mladi ljudi okupljeni oko Organizacije nisu imali razumevanje za politički racionalizam kneza Mihaila Obrenovića i njegov oprez u diplomatskim nastojanjima da ostvari određene korake prema samostalnosti Srbije. Sukob je bio neminovan i „omladinci“ su se preselili u Vojvodinu (Južnu Ugarsku) gde su nastavili rad kroz nekoliko kongresa u nameri da ostanu dosledni ostvarenju nacionalne ideje. U novonastalim okolnostima nailaze na nerazumevanje vlasti Dunavske monarhije, ali i na kritiku konzervativnih krugova srpske političke misli.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja