Ciklus predavanja: ŠTA JE SCENSKI DIZAJN?

10/04/2013

Ciklus predavanja: ŠTA JE SCENSKI DIZAJN?

13. april – 15. juni 2013.
Klub „Tribina mladih“, Kulturni centar Novog Sada

Povodom osnivanja novih studijskih programa Scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novog Sada biće održana serija predavanja na temu „Šta je scenski dizajn?“.
Budućim studentima i široj javnosti biće predstavljena sva tri nivoa studijskih programa Scenskog dizajna – osnovne, master i doktorske studije. Pored toga, biće reči o uslovima upisa i kompetencijama koje studenti stiču po završetku ovih studija, mogućnostima zaposlenja, pripremama za prijemni ispit i samom ispitu. Cilj ovih predavanja jeste da se koz direktnu komunikaciju i diskusije šira javnost upozna sa pojmom scenskog dizajna i njegovom primenom u pozorištu i drugim obliciam spektakla, kao i mogućnostima sticanja teorijskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti scenske arhitekture, dizajna, tehnike i tehnologije. Na predavanjima će govoriti umetnici i profesionalci iz različitih oblasti koje se direktno ili indirektno bave scenskim dizajnom. Oni će govoriti o svojim iskustvima i trenutnoj poziciji scenske umetnosti u našoj sredini.

Program:

13.04.  u 18 sati– dr Radivoje Dinulović, arhitekta (Učenje scenskog dizajna i scenski dizajn kao učenje)
20.04. u 18 sati – dr Predrag Šiđanin, arhitekta (Umetnički performans i korišćenje prostora)
27.04.  u 18 sati – Slobodan Selinkić, arhitekta (Arhitektura javnog gradskog prostora kao okvir scenskih događaja)

11.05. – Mr Milan Aleksić, fotograf (Fotografija i pozorište)
18.05. – Miljana Zeković, arhitekta (Scenski dizajn u site-specific projektima)
25.05. – dr Jelena Todorović, istoričar umetnosti (Politika čudesnog – državni spektakl i scenski dizajn)

01. 06. – dr Romana Bošković, arhitekta (Tehnologija i spektakl)
08.06. – Svetozar Cvetković, glumac (Glumac i scena)
15.06. – mr Darko Nedeljković, scenograf (Proces stvaranja jedne pozorišne predstave)
22.06. – dr Tatjana Dadić Dinulović, teoretičar umetnosti i medija (Scenski dizajn kao umetnost)

Ciklus predavanja: ŠTA JE SCENSKI DIZAJN?

Radivoje Dinulović:
Učenje scenskog dizajna i scenski dizajn kao učenje

Na predavanju će biti prikazane okolnosti i razlozi u kojima je nastao scenski dizajn, način na koji se razvijao u našoj sredini i svetu, kao i određenje i definicije scenskog dizajna danas. Pozorište, kao početni okvir scenskog dizajna biće stavljeno u kontekst drugih oblika spektakla, ako i kustoskih i umetničkih praksi koje su nastale iz izlaganja scenskog dizjna. Posebnu temu činiće prostor realizacije scenskog dizajna koji se kreće od scenskih objekata, preko različitih alternativnih i privremenih prostora do javnog prostora grada. Pažnja će biti posvećena i obrazovanju u oblasti scenskog dizajna, kao i scenskom dizajnu kao specifičnom pogledu na svet.

Radivoje Dinulović (Beograd, 1957) je arhitekta i scenograf. Bavi se dizajnom, projektovanjem i teorijom pozorišta i scenskog prostora. Diplomirao je i magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Vodio je tehnički sektor u pozorištu „Atelje 212“ i tehničku produkciju brojnih scenskih događaja. Autor je preko sto projekata u oblasti scenske arhitekture, od kojih su mnogi izvedeni, kao i niza scenografija za pozorište, scenske događaje i televiziju. Autor je knjige „Arhitektura pozorišta XX veka“ (Klio, 2009), urednik brojnih publikacija i autor više desetina tekstova objavljenih u najznačajnijim domaćim i stranim časopisima. Osnivač je studija scenskog dizajna, kao i brojnih manifestacija u ovoj oblasti među kojima su Bijenale scenskog dizajna i ciklus simpozijuma „Spektakl-grad-identitet“. Redovni je profesor i šef Katedre za umetnost primenjenu na arhitekturu, tehniku i dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je i rukovodilac doktorskih studija Arhitekture i urbanizma i Scenskog dizajna.

Predrag Šiđanin:
Umetnički performans i korišćenje prostora

Na predavanju će, na osnovu ličnog izvođačkog iskustva, biti predstavljenja ad hock razmišljanja o korišćenju različitih tipova prostora, od scenskog do imaginarnog, a u funkciji umetničkog performansa: prostor kao inspiracija kreiranju umetničkog performansa; prostor kao ograničenje; prostor kao elemenat performansa; performans unutar različitih prostora; performans vs prostor; performans u sintezi sa prostorom.

Predrag Šiđanin (Novi Sad, 1953) je arhitekta i vizuelni umetnik. Bavi se integracijama informacionih tehnologija i teorija arhitekture i urbanizma, kao i video i kompjuterskom umetnošću. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Delftskom univerzitetu za tehnologiju (Delft) u Holandiji. Sarađivao je na više naučnih i stručnih projekata sa univerzitetima u Portugaliji, Engleskoj, Italiji, SAD i Nemačkoj. Po povratku u Novi Sad, postaje prvi direktor Agencije za prostorno planiranje Vojvodine. Objavio je dve knjige, jednu naučnu u Holandiji (A Cognitive Framework for an Urban Environment Design Tool, 2001), a drugu stručnu u saradnji sa Bojanom Tepavčevićem (Maketarstvo, 2010). Autor je poglavlja u četiri međunarodne naučne knjige, kao i većeg broja naučnih i stručnih radova, objavljenih u časopisima ili prezentovanih na međunarodnim skupovima. Imao je veliki broj samostalnih i grupnih izložbi i nastupa na festivalima, u našoj zemlji i svetu. Sa svojom životonom saputnicom Majom Budžarov pokreće umetnički projektat pod nazivom „MP_art“ koji je u permanentnom procesu. Redovni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Slobodan Danko Selinkić:
Arhitektura i scenski događaj

U predavanju će biti razmotrena i dovedena u kontekst različita lična iskustva vezana za odnos
scenskih događaja i arhitektonskog prostora. Autorski i kustoski projekati – Arhitektura izložbi, Park autoput, Bijenale arhitekture u Veneciji, Arhitektura postavke Oktobarskog salona 2009, Pizo Kabro radionica, Pozorište na gradilištu radionica, Grad bez trgova, Auditorijum u Rimu, Muzej MAXI u Rimu, EXIT otvoreni projekat, Kotor Grad Tetar i drugi, biće analizirani kao primeri istraživanja relacije prostora i događaja.

Slobodan Danko Selinkic (Beograd, 1952) je arhitekta. Bavi se istraživanjem arhitekture na tlu Jugoslavije od 1918. do 1990. godine, i Srbije od 1990. do danas. Predsednik je umetničkog saveta Salona Arhitekture u Beogradu, kao i mnogih drugih profesionalnih udruženja u Srbiji i Italiji. Autor je otovrenog projekta „MY IDENTITY“ koji se ove godine nastavlja na Salonu arhitekture. Bio je komesar Srbije i Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2004. godine, sa projektom „ECO-Logic Montenegrin lab“. Autor je antologije „Jedinstevna vizija arhitekture Paola Portogezija“, kao i mnogih izložbi arhitekture u zemlji i regionu. Objavljuje u domaćim i svetskim časopisima arhitekture. Kao gost, predavao je u Rimu, Parmi, Ređo Kalabriji i Beogradu. Redovni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gde predaje predmet Savremena arhitektura.

 

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja