Promocija „Leksikona bezbednosti“ profesora emeritusa Mila Boškovića

12/12/2018

Promocija knjige „Leksikon bezbednosti“ prof. emeritusa dr Mila Boškovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, održana je u sredu 12. decembra, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Na promociji su, pored autora, govorili: prof. dr Andreja Savić, redovni profesor Fakulteta za bezbednost i diplomatiju u Beogradu, i prof. dr Dragan Trivan, redovni profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo u Beogradu.

Dr Dragan Trivan rekao je da ovaj sveobuhvatni i savremeno koncipirani „Leksikon“ sadrži 5.200 pojmova iz osnovnih i užih disciplina bezbednosnih nauka i studija bezbednosti.

– Tu je i veliki broj novih termina koji, s jedne strane, proističu iz produbljenog fonda teorijskih saznanja, a s druge strane, vezani su za proces globalizacije, tehnološku revoluciju i izmenjeni bezbednosni ambijent – rekao je dr Trivan.

On je ocenio da su inovirane i precizne definicije opštih, posebnih i bezbednosnih pojmova u „Leksikonu“ veoma značajne za „prevazilaženje šarenila, nepreciznosti i kolokvijalnih izraza“ koji su, nažalost, prisutni u domaćoj publicistici, javnom govoru, kao i u naučnoj i stručnoj javnosti.

Aktuelnost „Leksikona“ proističe i iz činjenice da je Srbija već samim potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU preuzela i obaveze reforme sistema bezbednosti i usklađivanja nacionalno-tehničkog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

U osvrtu na „Leksikon“ koji sadrži oko 900 stranica, prof. dr Andreja Savić rekao je da je između korica tog obimnog dela „smešteno pola veka mukotrpnog, samopregornog i teškog naučnog života autora Mila Boškovića“.

– Autor ovom knjigom zaokružuje period od poslednje tri decenije u kojem su se dogodile turbulentne promene koje su oblast bezbednosti nametnule kao osnovnu kategoriju nauke u međunarodnoj politici. A, bez nje je u globalističkom umreženom svetu nemoguće koncipirati domaći model nacionalne bezbednosti –  naglasio je prof. dr Savić.

On je ocenio da upravo kontekst u kojem naša država prolazi kroz turbulentne i vrlo osetljive trenutke daje dodatni značaj pojavi ovog „Leksikona“, koji predstavlja pomak u domaćoj teoriji.

Autor „Leksikona bezbednosti“ prof. dr Milo Bošković najpre se zahvalio izdavačima, Službenom glasniku iz Beograda i Pravnom fakultetu iz Novog Sada, zatim domaćinu Kulturnom centru Novog Sada, kao i kolegama koji su učestvovali na promociji.

– Na ovaj korak odlučio sam se jer sam u literaturi, na tribinama i u novinarstvu uočio neadekvatne termine. Uočio sam i da su se poslovima bezbednosti počeli baviti laici. Struka i nauka ne smeju taj neadekvatan jezik da unose u literaturu i kulturu. Potreba da se napiše jedan ovakav leksikon proizašla je i iz činjenice da su akademska zajednica i tradicionalna kultura imale etički kodeks koji je, nažalost, danas zagubljen – kazao je Bošković.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja