Predavanje dr Miloša Savina na temu „Srpski politički faktor u Ugarskoj u prve dve decenije XX veka“ na Jutjub kanalu KCNS

31/03/2021

Predavanje dr Miloša Savina na temu „Srpski politički faktor u Ugarskoj u prve dve decenije XX veka“ ( 31. 3. 2021. ) možete pogledati na našem Jutjub kanalu.

Novousvojeni Aponjijev zakonik bio je jedan od faktora koji je dodatno otežao političku situaciju među narodnostima Ugarske. Aponji je izdejstvovao usvajanje novog zakona koji se odnosio na upotrebu mađarskog jezika u školama. Zakonom je bilo predviđeno obavezno učenje mađarskog jezika u svakoj godini školovanja, i da svako nemađarsko dete po svršetku četvrtog razreda bude u stanju da svoje misli razumljivo izražava na mađarskom jeziku. Zakon je predvideo obavezu da se mađarski uvede kao nastavni jezik i u veroispovednim školama gde ima učenika čiji su roditelji ili staratelji izrazili želju za tim, ili u onim školama gde ima učenika čiji je mađarski maternji jezik. Kada bi nastava jednom prešla na mađarski jezik, bilo je zabranjeno da se ikada više vrati na nemađarski nastavni jezik.

U polemici koja je vođena sa prosvetnim ministrom Ugarske Albertom Aponjijem oko predloga da se otvare nove državne škole u kojima bi nastavni jezik bio mađarski,  posebno se istakao dr Mihailo Polit Desančić, tada jedini srpski opozicioni poslanik na Ugarskom saboru. Polit je optužio Aponjija da su njegove namere usmerene direktno ka obesmišljavanju prosvetne uloge srpske narodno-crkvene autonomije i založio se za uvođenje opšteg prava glasa, za decentralizaciju u smislu finansijske autonomije županija, te za zaokruživanje županija po narodnosnom principu, odnosno formiranje Vojvodine. Mihailo Polit Desančić vodio je borbu za očuvanje srpske egzistencije u peštanskoj Narodnoj skupštini i u časopisu Srpske liberalne stranke, Braniku.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja