Održana tribina „Uloga policije u državi“

20/08/2019

Tribina „Uloga policije u državi“ održana je u utorak 20. avgusta u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Lazar Slepčev, politički analitičar i filozof.

Slepčev je predavanje započeo konstatacijom da kao i vojska, policijske snage predstavljaju deo države koji može da primeni silu. Policija je, rekao je dalje autor, nastala u 19. veku kao posledica nezadovoljstva i nemira izazvanih industrijalizacijom i kao potreba države da sankcioniše štrajkove i pobune građanstva koje su u tom periodu predstavljale nusprodukt industrijske revolucije.

Prvu profesionalnu policijsku formaciju 1829. godine u Londonu utemeljio je Robert Pil. Do 1856. taj ciklus je zaživeo u  Velikoj Britaniji. Kasnije, krajem 19. i u 20. veku i druge zemlje su prihvatile taj koncept i prilagodile ga svojim potrebama.

– Policija je više od vojske integrisana u društvo jer njeni pripadnici, po pravilu, žive na teritoriji na kojoj vrše svoju dužnost u sklopu policijske službe – rekao je Slepčev i dodao da postoje tri različita pristupa prirodi i ulozi policije u društvu: liberalni, konzervativni i radikalni pristup.

Prema liberalnom gledištu, policija je neutralno telo čiji je zadatak održavanje unutrašnjeg reda i zaštita individualnih prava i sloboda građana. Konzervativno gledište naglašava ulogu policije u očuvanju autoriteta države pri čemu se ističe značaj policije kao organa prinude sposobnog da kontroliše društvene i građanske nemire.

U ovom gledištu se već prepoznaje da se policiji toleriše zalazak u određenu zonu represije. Policija se tu vidi kao mehanizam političke kontrole. Radikalno viđenje, međutim, smatra policiju sredstvom represije u korist države, a ne u interesu stanovništva. Policija, smatra se takođe, služi elitama, a ne narodu.

Slepčev je u nastavku naveo da postoji i princip policijske države koji se odnosi na oblik vladavine u kojem je potpuno narušena ravnoteža između ovlašćenja policije i građanskih sloboda. Policijske snage u tom slučaju deluju izvan pravnog okvira i nisu odgovorne ni sudovima, a ni javnosti za svoje činjenje.

U savremenoj državi policija podrazumeva veliku administrativnu organizaciju. U policijskim stanicama stanovništvo vadi lične vozačke i putne isprave. Policija je, takođe, često i deo carinske strukture i pograničnog obezbeđenja država. Postoje i specijalne policijske jedinice koje su predviđene za širi spektar delovanja, počevši od elementarnih nepogoda do talačkih kriza i terorizma.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja