Održana tribina „Ukrajina – Kijevska rus’ kao temelj državnosti“

05/06/2019

Tribina „Ukrajina – Kijevska rus’ kao temelj državnosti“ održana je u sredu 5. juna u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Predrag Rajić, pravnik.

 

Autor je predavanje započeo objašnjenjem da u Ukrajini postoji vrsta klasičnog etnonacionalizma, prilično prisutna u savremenom ukrajinskom društvu, koja nije dominantna, ali  zauzima značajan prostor u javnoj politici i na zapadu i na istoku zemlje. Uprkos tome, ne može se smatrati izrazito nadmoćnom u samom ukrajinskom društvu.

Dominantnija je vrsta tzv. građanskog nacionalizma i patriotizma koja bi trebalo da okupi sve Ukrajince i koja smatra da biti Ukrajinac ne podrazumeva samo etničku nego i nacionalnu odrednicu koja izjednačava državljanstvo i nacionalnost. Ovaj princip nema dovoljno senzibiliteta prema ostalim etničkim grupama – rekao je Rajić.

Kijevskaja rus“ kao termin (kod nas se kaže „Kijevska Rusija) koristi se u Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Sva tri naroda i države pozivaju se na srednjovekovnu i prvu istočnoslovensku državu nastalu u 9. veku koja danas najvećim delom teritorijalno spada uUkrajinu. Sva tri naroda, dakle, nalaze svoje ishodište u njoj, kao i određenu vrstu opravdanja za neke svoje tendencije ili aspiracije.

One su najvidljivije u aktuelnom sukobu Rusa i Ukrajinaca gde umesto da Kijevskaja rus poveže ova dva bliska istočnoslovenska naroda, ona ih u velikoj meri deli, jer određene grupacije na obe političke scene pokušavaju da ekskluzivno prisvoje njeno značenje i tumače je na način koji njima odgovara.

Prva prestonica Kijevskaje rus nije bio Kijev,nego Novgorod. Postala je „Kijevskaja rus 882. godine,kada je zauzet grad Kijev, i potrajala je do sredine 12.veka. Imala je uticaj i u prvoj polovini 13. veka.

Do razdvajanja tih gledišta došlo je u 19. i 20. veku.Mnogi istoričari smatraju da su za stvaranje savremene ukrajinske nacije najzaslužniji bili Lenjin i komunistička partija, mada je ideja o stvaranju zasebne ukrajinske nacije postojala i ranije, počevši od sloma carske Rusije.

Danas bi Kijevskaja rus trebalo da bude polje spajanja. Sva tri naroda trebalo bi da se ponose tom činjenicom, da ne ulaze u sukobe i da jedni drugima ne uskraćuju to pravo i zbog toga što su ih i Kijevskaja rus i Sveti knez Vladimir uveli u sastavni deo današnje evropske kulturne baštine – zaključio je Rajić.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja