Održana tribina „Srpski nacionalni identitet – integralno jugoslovenstvo i titoizam“

11/03/2019

Tribina „Srpski nacionalni identitet – integralno jugoslovenstvo i titoizam“ održana je u ponedeljak 11. marta u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je prof. dr Ljubiša Despotović.

Na početku tribine Despotović je definisao pojam „sistemskog autošovinizma“. Sama reč „autošovinizam“ označava pojedinačne odnose nekih ljudi prema sopstvenoj kulturi i nacionalnoj pripadnosti. Oni ispoljavaju takve stavove jer su nezadovoljni svojim statusom u akademskoj zajednici, društvu, sopstvenom egzistencijom i slično.

– Ali mi ovde nećemo govoriti o pojedinačnim autošovinističkim ispadima, nego o sistemskom autošovinizmu koji nije bio prisutan do formiranja Kraljevine SHS i to je neka vrsta koautorskog doprinosa naše političke i akademske elite toga vremena – rekao je autor.

Despotović je kazao da je ta država, predvođena kraljem Aleksandrom, bila velika zabluda. Značila je nekoliko toga: odustajanje od srpske državnosti, srpskog jezika i kulture, od srpskog imena i od svega što je imalo srpski nacionalni predznak, a što se gradilo tokom 19. veka.

Koncept nove sintetičke nacije, jugoslovenstva, koji je bio državni projekat i pokušaj narodnog ujedinjenja, rekao je u nastavku predavač, odbijali su da prihvate hrvatski i slovenački političari, kao i intelektualci. Smatrali su jugoslovensku državu privremenom političkom tvorevinom, u čijem je okrilju olakšana faza stvaranja i konsolidacije svojih nacionalnih identiteta, a ne jugoslovenskog, koji im se nudio.

Ako je u Kraljevini Jugoslaviji na delu bio ideološki projekat stvaranja integralne jugoslovenske nacije, u Brozovoj Jugoslaviji se insistiralo da se pod ideološkom formulom bratstva i jedinstva dovrši drugačiji projekat stvaranja više parcijalnih sintetičkih nacija kao dogovornih nacija. Pre svega, Hrvata, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca i muslimana.

    Radilo se o dobro osmišljenom nastavku programa geopolitike identiteta koji je smerao da se od zakasnelih etničkih projekata, kao delova regionalnih identiteta, u istorijskom kontekstu dveju jugoslovenskih država, konačno u drugoj polovini 20. veka formiraju sintetički identiteti i izgrade njihove nacionalne države.

– U novim procesima moguće destabilizacije našeg regiona, ne samo Kosovo i Metohija nego i Vojvodina i Raška oblast mogu da dođu na red, jer proces dezintegracije srpskog nacionalnog tkiva nije završen – upozorio je Despotović na kraju predavanja.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja