Održana tribina „Pregovori o pristupanju Srbije EU – poglavlja 23 i 24“

17/01/2019

Tribina „Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji – poglavlja 23 i 24“, održana je u četvrtak 17. januara u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Na početku, Todorović Lazić podsetila je da su pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji formalno otvoreni Međuvladinom konferencijom januara 2014. u Briselu. Do sada je otvoreno 16 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena.

Novi pristup, uveden tokom 2012. godine, podrazumeva otvaranje poglavlja 23 i 24 na samom početku procesa. Ova dva poglavlja su važna, jer ukoliko ima poteškoća u njihovom pregovaranju, Unija može tražiti zaustavljanje čitavog pregovaračkog procesa.

– Kada je reč o poglavlju 23 (Pravosuđe i osnovna prava), važno je istaći da je to novo poglavlje, uvedeno posle petog i šestog talasa proširenja EU 2004. i 2007. godine. Materija o kojoj se pregovara u ovom poglavlju odnosi se na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni uslov daljih evropskih integracija država u procesu pristupanja.

Da bi ispunila uslove iz ovog poglavlja, Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Ustanovljavanje pouzdanog pravosudnog sistema u kome će građani moći da zaštite svoja prava, osnovna je dobit svih aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti reforme pravosuđa. Osim toga, uz efikasan pravosudni sistem i efikasnu borbu protiv korupcije, Srbija postaje država koja ima stabilan pravni sistem i pouzdana zemlja koja na taj način postaje privlačna za investiranje.

Govoreći o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24, Todorović Lazić je istakla da je Srbija ostvarila određeni napredak na planu zakonodavne i institucionalne reforme u više oblasti, uključujući nacionalne manjine ili sprečavanje pranja novca i azil.

– Što se tiče Poglavlja 23, proces ustavne reforme radi jačanja nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa još uvek je u toku. Smanjenje broja nerešenih predmeta u sudovima i mere koje se sprovode u cilju pripreme uvođenja sveobuhvatnog sistema za upravljanje predmetima zasnovanog na informacionim tehnologijama su konkretni rezultati u oblasti efikasnosti pravosuđa – rekla je Todorović Lazić.

U pogledu Poglavlja 24, na zakonodavnom planu prilično je urađeno, uključujući zakonodavstvo iz oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma, azila i državnih granica. Završene su strukturne reforme i reforme upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji.

     – Srbija nastavlja s naporima u oblastima migracija, azila, upravljanja granicama i sudske saradnje i počela je da intenzivira napore u oblasti finansijskih istraga, sprečavanja pranja novca i zaplene i oduzimanja imovine – rekla je Todorović Lazić na kraju tribine.

 

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja