Održana tribina „Politički mitovi liberalizma: sloboda, moć i nejednakost“

17/08/2017

Tribina prof. dr Ljubiše Despotovića „Politički mitovi liberalizma: sloboda, moć i nejednakost“ održana je u četvrtak, 17. avgusta u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Na samom početku autor je objasnio da su sve velike političke ideologije Moderne nastale na potrebi da osmisle i urede svet u trouglu tri bitne političke vrednosti: slobode, bratstva i jednakosti. Nakon francuske buržoaske revolucije moderni svet počeo je da se konstituiše i konfiguriše kroz delanje tri političke ideologije (Liberalizam, Konzervatizam, Socijalizam), ali i u njihovom međusobnom sukobu i borbi. Pored različitih interesa, jedan od važnijih  uzroka sukoba bio je između ostalog u različitom poimanju i vrednovanju tih političkih vrednosti.

„Ako bismo mogli da ocrtamo nekakav krug iz kojeg je liberalna društvena misao i ideja krenula još od doba svoje političke i ideološke maloletnosti, pa sve do trenutka kada je počela da proživljava neoliberalnu fazu političke egzistencije poslednjih nekoliko decenija, unutar tog kruga mogli bismo prilično jasno da markiramo sudbinu ovih političkih vrednosti: sloboda je doživela raznorazne metamorfoze da bi sistemski završila kao deo korpusa ljudskih prava i sloboda u kontekstu demokratskog poretka vladavine prava, ali svakako ispražnjena od suštinskog vrednosnog sadržaja i transformisana u puki pravno-politički standard“ – objasnio je Despotović.

Dr Ljubiša Despotović nastojao je da objasni kako je Bratstvo, kao važna politička vrednost na kojoj bi se konstituisala jedna društvena zajednica liberalnog tipa danas izgleda kao potpuna politička utopija. Namesto bratstva, ta društva su pronašla nekakav oblik mehaničke solidarnosti koji funkcioniše jedino ako je posredovan funkcionalnim okvirom državnih i političkih institucija.

– Jednakost nikada i nije imala drugačiji oblik i značenje u liberalnoj doktrini nego li kao običan odlivak političke i pravne jednakosti, do kraja ispražnjena od svakog drugog sadržaja društvene ili ekonomske jednakosti – dodao je Despotović.

Autor se takođe osvrnuo i na jedan od uvreženih liberalnih mitova i to mit o liberalizmu i demokratiji kao blizancima, kao jednoj vrsti neraskidivog para modernog političkog poretka koji neminovno idu jedan uz drugog.

 – Tamo gde ima liberalizma nužno ima i demokratije, a tamo gde demokratija jeste na delu, ona je nužno liberalnog porekla i inspiracije. Ovaj široko rasprostranjeni mit do te mere je ovladao političkom svešću masa da je postao gotovo neupitan – zaključio je Despotović.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja