Geopolitika Belorusije – uticaj sovjetske ere na sadašnjost

14/05/2018

Tribina „Geopolitika Belorusije – uticaj sovjetske ere na sadašnjost” održana je u ponedeljak 14. maja u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Predrag Rajić, pravnik.

Bilo je to drugo po redu predavanje iz ciklusa o geopolitici Belorusije. Autor je na početku tribine podsetio na to da se posle Prvog svetskog rata Belorusija našla u nezgodnoj situaciji kao deo carske Rusije koja se raspadala.

Na teritoriji tadašnje Belorusije javili su se razni pokreti koji su imali nacionalni predznak i odlike nacionalnog buđenja. Najizraženija su bila dva suprotstavljena pokreta, a postojao je i treći koji se zalagao za samostalni put Belorusije, nezavisno od proruske i propoljske politike.

Tridesetih godina Belorusija je prošla kroz Staljinove čistke. Državna komisija SSSR-a utvrdila je da je više od 60.000 građana Belorusije bilo direktno obuhvaćeno čistkama Staljina i NKVD-a. U ovom periodu Belorusija je bila izrazito poljoprivredna republika.

U nastavku predavanja, Rajić je napomenuo zanimljivost u vezi sa istorijatom beloruske zastave koja je u periodu od 1945. do 1950. godine menjana četiri puta. Naposletku, 1951. usvojena je zastava koja je, izuzimajući čekić i zvezdu, identična današnjoj zastavi, simbolu samostalne Belorusije.

Za razliku od ostalih republika, koje su 90-ih godina prošlog veka već imale izražen nacionalni momenat i doprinele su raspadu SSSR-a, u Belorusiji je tada postojao, a postoji i danas – etnički sklad. Godine 1990. beloruski parlament je proglasio suverenost, ali još uvek ne i nezavisnost, mada se već znatan deo sovjetskih republika osamostalio.

Tek 25. avgusta 1991. godine Belorusija je bila među poslednjim republikama koje su proglasile svoju nezavisnost. Prema Ustavu, Belorusija je republika sa predsednikom, kao šefom države. Od 1995. godine to je Aleksandar Lukašenko, koji i danas predstavlja najznačajniju političku figuru u toj državi.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja