Predavanje Ognjena Karanovića na temu „Srpsko-hrvatski odnosi u Kraljevini Jugoslaviji 1929–1939. godine“ na Jutjub kanalu KCNS

23/10/2020

Predavanje Ognjena Karanovića na temu „Srpsko-hrvatski odnosi u Kraljevini Jugoslaviji 1929–1939. godine“ (23.10.2020) možete pogledati na zvaničnom Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

Govoreći o drugoj fazi u životu jugoslovenske države (1929–1935), Karanović je akcenat stavio na srpsko-hrvatske odnose između dva svetska rata. Nakon što je Ante Trumbić istupio sa predlozima o preuređenju jugoslovenske države koji su se ogledali u zahtevima za federalizacijom i transformacijom države u oblik unije, Hrvati su bili spremni da samostalno krenu u realizaciju nekog od ovih planova, iako bi to značilo konkretnu pretnju po opstanak Kraljevine SHS. Seosko stanovništvo u Hrvatskoj nije toliko bilo zainteresovano za političke prilike u zemlji. U Zagrebu su izbile demonstracije i na katedrali su istaknute tri crne zastave – simboli smrti državne zajednice. Zvanični stav Hrvatske ticao se obnove vlastite državnosti.

Kralj Aleksandar je bio za kompromis, ali do njega nije došlo. Stoga je kralj, pokušavajući da spasi zemlju, zaveo lični režim. Zemlja je 6. januara 1929, posle osam godina parlamentarnog života, zakoračila u monarho-diktaturu. U neraskidivoj vezi sa tim činom, zasnovanom na iluziji da je posle deset godina zajedničkog života moguće dekretima, u tačno određenim rokovima, formirati novu jugoslovensku naciju, bila je i promena imena države (Kraljevina Jugoslavija), kao i podela zemlje na upravna područja. Administrativna podela na devet banovina bila je pokušaj da se brisanjem granica istorijskih oblasti spreči dalji dezintegracioni procesi u jugoslovenskoj državi i definitivno razbiju istorijske oblasti koje su pothranjivale separatizme. Ipak, veoma brzo se pokazalo da uporište diktature u vojnom vrhu, aparatu bezbednosti, delu građanskih političkih snaga Srbije i Slovenije i privrednih finansijskih krugova Hrvatske, nije dovoljno za stabilnu vlast. Oktroisanjem Ustava od 3. septembra 1931. formalno je bio završen period monarho-diktature.

Hrvatsko nacionalno pitanje je ipak nastavilo da tinja. Kralj Aleksandar je planirao da se po povratku iz Francuske pozabavi hrvatskim zahtevima, no sa tog putovanja se nikada nije vratio, podnevši žrtvu nerešenih sporova.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja