Tesla global forum

Tесла глобал форум

Тесла Глобал Форум је фестивал науке културе и духовности, који тежи  осветљавању Теслиног научног рада, живота и система вредности. Идеја је да се…